O programie

Od ćwierćwiecza Klub Gaja zajmuje się rzekami. W Polsce to bardzo trudny temat a przecież rzeki są cennym dziedzictwem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Wciąż poszukujemy nowych sposobów i aktywności, aby Polacy zwrócili się do swoich rzek, potoków, jezior, a w efekcie Morza Bałtyckiego. Program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę zachęca Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwenami.

Zapraszamy do udziału w programie Zaadoptuj rzekę!
Zgłoś swój udział >>>

Rozwój cywilizacyjny nie stoi w sprzeczności ze staraniami o czyste, drożne i wolne rzeki. Gdy mówimy o „adoptowaniu rzeki” chodzi nam o zainteresowanie się rzeką (lub innym akwenem)
w najbliższej okolicy i otoczenie jej opieką, odkrywanie jej dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego
i społecznego. Program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę zwraca także uwagę na czystość rzek i niedobór wody w Polsce. W porównaniu z innymi krajami nie jest ona zasobna w wodę i susze stają się jednym z jej najważniejszych problemów.

Coroczna inauguracja programu Zaadoptuj rzekę to lokalne inicjatywy z okazji Światowego Dnia Wody, podejmowane lub zapoczątkowane w tym dniu – 22 marca. Uczestników programu zachęcamy do działań na rzecz poprawy stanu najbliższych im akwenów; do wycieczek i obserwacji rzek, potoków
i jezior; poznawania ich fauny i flory; sprzątania ich brzegów, monitorowania jakości wód i codziennego oszczędzania wody. W lipcu zapraszamy do udziału w europejskim wydarzeniu BIG JUMP – obywatelskiej akcji popierającej wprowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi w całej Unii Europejskiej (ujętej w Ramowej Dyrektywie Wodnej).

Adopcja rzeki to lepsze jej poznanie i zaopiekowanie się nią, zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami. To możliwość nawiązania ciekawej współpracy gdyż do programu może przyłączyć się każdy obywatel i każdy podmiot. Im więcej partnerów programu w danej miejscowości, tym większe korzyści dla jego uczestników – mieszkańców i dla… rzek lub innych zaadoptowanych akwenów!

Dzięki zaangażowaniu ponad 196 000 osób zaadoptowano 772 rzek
i akwenów w ponad 1540 miejscach.

Klub Gaja realizuje program Zaadoptuj rzekę od 2005 roku. Mogą w nim uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne i osoby indywidualne. Przyłącz się!

Program otrzymał nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej w 2008 roku.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl