Polish Junior Water Prize (PJWP)

Konkurs Stockholm Junior Water Prize jest organizowany co roku, w ramach Światowego Tygodnia Wody (World Water Week), od 1997 roku. W ten sposób Międzynarodowy Instytut Wody w Sztokholmie zachęca młodzież do tworzenia projektów naukowych dotyczących ochrony wód. Klub Gaja koordynuje etap krajowy konkursu - Polish Junior Water Prize.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły młodzieży w wieku 15-20 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie oryginalnej pracy pisemnej, która musi spełniać wymogi naukowe – musi być poparta eksperymentami, statystykami i spójną metodologią. Tematem jest ochrona wód  i związane z tym zagadnienia lokalne, regionalne, państwowe, globalne lub naukowe, społeczne czy technologiczne.

Pracamusi także wskazywać, że zaproponowany w niej projekt jest nie tylko teoretyczny, ale można wykorzystać go w praktyce. Dzięki temu uczestnicy mają szansę zaangażować się w proces powstawania prawdziwego projektu naukowego na rzecz ochrony zasobów wodnych.

Termin przyjmowania prac mija 5 maja 2014 roku.
Ze względu na zainteresowanie konkursem, Klub Gaja przedłuża termin przyjmowania prac do 12 maja 2014 roku. Na zwycięzcę międzynarodowej edycji konkursu czeka nagroda księżniczki Wiktorii -  15 000 dolarów.

Co roku w konkursie startują tysiące uczestników z 30 krajów.  Konkurs jest wydarzeniem prestiżowym - patronat nad nim objęła szwedzka Księżniczka Wiktoria, a jego rozstrzygnięcie odbywa się podczas Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie. Reprezentantem Polski na Stockholm Junior Water Prize zostanie laureat (zespół), który wygra etap krajowy.

Klub Gaja jest koordynatorem krajowego etapu konkursu oraz organizatorem programu edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę, który zachęca do odkrywania i ochrony wartości przyrodniczych, społecznych i kulturowych polskich rzek i akwenów.

Cele konkursu sztokholmskiego Instytutu Wody i programu Zaadoptuj rzekę są zbieżne. Chcemy zachęcać młodych ludzi do odkrywania znaczenia wody w każdej dziedzinie życia, zwrócenia uwagi na konieczność jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jej zbiorników w najbliższej im okolicy – wyjaśnia Paweł Grzybowski, koordynator programu Zaadoptuj rzekę.
 

Pierwszym warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu. Drugim – przesłanie pisemnej pracy (max. 20 stron A4) i jej kopii na nośniku elektronicznym. Praca musi spełniać wymogi naukowe: zawierać eksperymenty, statystyki i spójną metodologię. Musi udowodnić, że opisywany temat można wykorzystać praktycznie.
Uczestnikiem konkursu może zostać grupa (max. 3 osoby) młodzieży szkolnej (15–20 lat), która będzie mogła wziąć udział w finale konkursu w Sztokholmie (sierpień/wrzesień 2014 r.). Przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator konkursu. 

Szczegółowy regulamin konkursu w Polsce (Polish Junior Water Prize) oraz karta zgłoszenia są dostępne na dole strony.

Wśród finalistów poprzednich edycji konkursu znalazła się pracauczniów z Łotwy, którzy zbadali możliwości pochłaniania jonów fosforu z wody za pomocą różnych materiałów, takich jak dolomit, czerwona cegła, trawertyn, żwir. Do badań użyli m.in. ścieków i wody z pralek. Kanadyjscy uczniowie stworzyli tanią metodę filtracji wody w celu oczyszczenia jej z kadmu. Udowodnili, że najlepsze do tego będą… skorupki jaj od sześciu różnych ras kur. Reprezentanci Białorusi sprawdzili właściwości sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego, takich jak kwas alginowy z listownicy (glon).  Uczniowie z Francji opracowali metodę uczenia dzieci mycia rąk, tak by zużywać o 70 procent wody mniej niż dotychczas. Delegacja Izraela stworzyła tani i prosty w obsłudze system teledetekcji dla farmerów w krajach rozwijających się. System zawiera specjalną wtyczkę i aplikację na telefony i smartfony. Dzięki temu  dostarczane są  informacje o stanie wody na polu uprawnym, pozwalające ją oszczędzić. Specjalne sensory w odpowiednich miejscach wokół pola są odpowiedzialne za fotografowanie plonów i ocenę, który obszar wymaga większego lub mniejszego nawodnienia. Prototyp systemu został przetestowany.

W latach 2005 – 2013 dzięki programowi Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę, którego nieodłącznym elementem jest konkurs Polish Junior Water Prize, w Polsce zaadoptowano 650 rzek i akwenów w 1128 miejscach. Inicjatywy dla rzek podjęło blisko 123 000 osób.

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Regulamin Konkursu >>>

Karta zgłoszenia do Konkursu >>>

 


 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl