Adoptowali rzeki, zdobyli nagrody

2013-06-20 10:28

W 160 miejscach w Polsce przyłączono się do programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, który rozwija zainteresowanie dziedzictwem przyrodniczym, kulturowym i społecznym polskich rzek. Dzięki temu w 9. edycji programu w 2013 roku opieką objęto ponad 120 fragmentów rzek w 140 miejscach. Liczba uczestników programu przekroczyła 15 200 osób. Do konkursu Zaadoptuj rzekę zgłoszono działania z ponad stu miejsc w Polsce.

porozumienie-dla-parsety

Organizatorów lokalnych działań w programie Zaadoptuj rzekę podzielono na dwie grupy – placówki oświatowe oraz inne podmioty, jak samorządy, organizacje społeczne, firmy, instytucje. W kategorii konkursu – Najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody – jury przyznało nagrodę tylko dla placówki oświatowej - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach (woj.  dolnośląskie). W kategorii konkursu  – Najciekawsze przeprowadzenie działań - przyznano nagrody Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie (woj. świętokrzyskie ) oraz Towarzystwu Przyjaciół Rzeki Łeby  w Lęborku (woj. pomorskie) i Stowarzyszeniu Przyjaciół Białej Przemszy w Sławkowie (woj. śląskie). W kategorii - Współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów – nagrodzono Szkołę Podstawową nr 17 w Zielonej Górze (woj. lubuskie) oraz „Porozumienie dla Parsęty” (woj. zachodniopomorskie).

Gimnazjum-w-Sobkowie

Nagrody dla placówek oświatowych to dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego do Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu (we wrześniu). Dla pozostałych laureatów nagrodą są pamiątkowe tablice informacyjne – znaki wodne.

Uczestnicy programu wśród wielu działań wymieniali m.in. zakładanie perlatorów na krany i ustawianie pojemników do magazynowania deszczówki, wywieszanie etykiet i plakatów nawołujących do oszczędzania wody w toaletach, sprzątanie brzegów adoptowanych rzek i badanie czystości ich wód, wizyty w laboratoriach i oczyszczalniach, przemarsze uliczne wzywające przechodniów do poszanowania wody. Nie tylko nad rzekami, ale także przy szkolnych i przedszkolnych kranach czy prysznicach w internatach ustawiano „kolejki po wodę” symbolizujące deficyt tego surowca. Gromadzenie szczegółowych informacji o wybranej rzece, rysunki, fotografie, wywiady z wędkarzami i mieszkańcami rozbudzały zainteresowanie obecnym stanem rzeki oraz chęcią jego poprawy.

towarzystro przyjaciół rzeki łeby

Kolejnym elementem programu Zaadoptuj rzekę jest akcja BIG JUMP. Poprzez symboliczne wejście do wody –14 lipca o godz. 15.00  – ludzie w całej Europie manifestują swoje poparcie dla działań na rzecz czystych i żyjących rzek. Klub Gaja zaprasza Polaków do udziału w akcji BIG JUMP i  wejścia do wody w najbliższej okolicy. W tym dniu można nad wodą zorganizować piknik, festyn, spotkanie, które będzie okazją do wspólnego odpoczynku, ale także edukacji ekologicznej na temat stanu i ochrony wód. Pamiątkowe zdjęcie z wydarzenia i krótki opis należy przesłać na adres: klubgaja@klubgaja.pl. Można przyłączyć się do BIG JUMP na facebook.com/Klub.Gaja.

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wody powierzchniowe powinny uzyskać dobry stan chemiczny i ekologiczny.  Ten cel zostanie osiągnięty, gdy w jego realizację zaangażują się nie tylko rządzący, ale i obywatele.

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl