Placówki oświatowe

Postawy ekologiczne w zakresie ochrony wód i oszczędzania wody najlepiej kształtować i wspierać już wśród dzieci i młodzieży. Program Zaadoptuj rzekę to dla placówek oświatowych sposób na czynną edukację ekologiczną w terenie oraz na edukację regionalną.

Zachęcamy przedszkolaki i uczniów do poznawania rzek i akwenów w najbliższym otoczeniu oraz wszystkich aspektów z nimi związanych, takich jak: systematyczna obserwacja fauny i flory wokół nich; badanie i monitoring jakości wód; poszukiwanie połączeń między wybranym akwenem, a codziennym życiem miejscowości. Podpowiedzi znajdują się w scenariuszach zajęć.

Dzięki uczniom, nauczycielom i ich współpracy z innymi członkami społeczności grono odbiorców programu powiększa się o nowe instytucje, organizacje, firmy; o rodziców i dziadków, a więc pojedynczych mieszkańców – również użytkowników wody.

Poniżej przedstawiamy przykłady dobrych praktyk.
Więcej można przeczytać w wydawnictwie Zaadoptuj rzekę >>>>>

Celem działań edukacyjnych Szkoły Podstawowej w Pachach było poznanie rzeki Białki. Odbyły się piesze wycieczki i zajęcia w terenie. Zadaniem uczniów było poznanie flory i fauny na podstawie atlasów. Uczniowie robili zdjęcia, a chętni przygotowali prezentacje, które będą wykorzystywane na lekcjach przyrody.

Zespół Szkół w Płocku do udziału w Światowym Dniu Wody zaprosił uczniów Szkoły Podstawowej nr 15. Czekał na nich m.in.: program artystyczny Woda z humorem w wykonaniu członków Szkolnego Koła LOP i pokaz doświadczeń z wodą. Opieką objęto jeziora Górskiego w Grabinie.

Potok Ostropka na Wilczych Dołach został zaadoptowany przez Gimnazjum nr 2 w Gliwicach. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji przeprowadził dla grupy uczniów pogadankę o oszczędzaniu wody. W ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia Wody, wykorzystując materiały Klubu Gaja, przygotowano gazetki i lekcje. Zorganizowano również sprzątanie terenów wokół potoku Ostropka. Trzy lata temu wraz z grupą uczniów opracowano ścieżkę edukacyjną wzdłuż potoku. Publikację można znaleźć w książce Parki i ogrody województwa śląskiego lub na www.parki.org.

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl