Co każdy z nas może zrobić?

Jako świadomi obywatele powinniśmy tworzyć kulturę oszczędzania wody!  Wiele osób z krajów należących do tzw. bogatej globalnej Północy zapomina, że korzystają z tych samych globalnych zasobów wody pitnej, co mieszkaniec globalnego Południa. Zwiększające się zużycie wody, a w konsekwencji zachwianie równowagi ekosystemów i zanieczyszczenie wody w krajach najbogatszych mają wpływ na środowisko naturalne nie tylko w najbliższym
otoczeniu. Najczęściej przywoływane jest tutaj zjawisko zmian klimatycznych, które mogą być jedną z przyczyn katastrof naturalnych, jak susze i powodzie. Najbardziej dotknięte ich skutkami będą kraje najuboższe, a to z kolei jeszcze zwiększy poziom ich ubóstwa. Kultura oszczędzania wody ma więc wymiar powszechnej solidarności z ludźmi dotkniętymi biedą i chorobą oraz z całym światem przyrody, który zostawimy po sobie przyszłym pokoleniom.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl