Monitoring wód

Najpoważniejsze zanieczyszczenia rzek i wód pochodzą ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolnictwa. Adoptując rzekę poznawajmy szczegółowo jej wody. Takie badania warto robić systematycznie czyli prowadzić monitoring, a jego wyniki pokazywać na interaktywnej mapie Polski.

 

Badanie wody można  przeprowadzić w prosty sposób wykorzystując do tego zestawy z paskami testowymi (wskaźnikowymi)  dostępnymi  sklepach zoologicznych i internetowych. Jak przeprowadzić badania podpowiadają scenariusze zajęć dla szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Czterostopniową skalą (doskonała, dobra, odpowiednia i niska) będziemy oceniać: pH badanej wody, całkowitą zawartość substancji stałych, fosforanów i azotanów; twardość wody i jej temperaturę. Na podstawie informacji o rzekach, które uda nam się pozyskać podczas ich badania, spróbujmy opracować plakaty, broszury lub podręczne ulotki, które będziemy przekazywać innym.

Pamiętajmy, że zanieczyszczenia, w zależności od ich wielkości, ale także w zależności od zdolności samooczyszczania się wody w rzece, zmieniają jej stan.
Tymczasem im rzeka jest bardziej naturalna, tym większą ma zdolność do samooczyszczania się.

W razie pytań prosimy o kontakt z edukatorem Klubu Gaja - Jarosławem Kasprzykiem: j.kasprzyk@klubgaja.pl

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl