BIG JUMP

BIG JUMP europejska inicjatywa dla czystych rzek w tym roku odbyła się 12 lipca o godz. 15.00.  Spotkania w tym samym czasie odbyły się w całej Europie, bo tak obywatele Europy manifestują swoje poparcie dla czystych i żyjących rzek, potrzebnych ludziom i zwierzętom. Klub Gaja każdego roku zaprasza Polaków do udziału w akcji BIG JUMP i  wejścia do wody w swojej najbliższej okolicy.

Zobacz zdjęcia - BIG JUMP Warszawa 2015 >>>

Zobacz zdjęcia - BIG JUMP 2015 POLSKA >>>
Big Jump 2015 jest specjalny z kilku powodów. Po pierwsze, co pięć lat akcja jest szczególnie szeroko zakrojona. Po drugie, zgodnie z unijnymi dyrektywami, m.in. Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 roku powinniśmy osiągnąć dobry stan czystości wód powierzchniowych i głębinowych. Nie możemy jednak troski o to zostawić tylko rządzącym, o poprawę jakości wód musimy zadbać też sami. "Wielki Skok" może wykonać każdy, indywidualnie lub grupowo.

To proste! Wystarczy w drugą niedzielę lipca każdego roku o godz.15.00 znaleźć się nad wodą (rzeką, strumieniem, stawem, jeziorem) i zanurzyć w niej choćby dłoń. Można także w tym dniu zorganizować rodzinny czy lokalny piknik nad najbliższą rzeką lub innym akwenem, żeby wspólnie spędzić tam czas.

Zdrowe rzeki to bogate i różnorodne środowisko naturalne czyli lepsza jakość naszego otoczenia, m.in. atrakcyjne trasy spacerowe i rowerowe, pełne łowiska, piękne plaże, miejsca rekreacji i radości! Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, do 2015 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wody powierzchniowe powinny uzyskać dobry stan chemiczny i ekologiczny.  Muszą o to zadbać nie tylko rządzący, ale i obywatele.

BIG JUMP druga niedziela lipca o godz. 15.00!
• wejdźcie do wody (wystarczy zanurzyć stopy lub dłonie)
• zróbcie pamiątkowe zdjęcie, prześlijcie je wraz z opisem na adres zaadoptujrzeke@klubgaja.pl
• dołączcie do BIG JUMP  na facebook.com/Klub.Gaja

Każdy może przygotować BIG JUMP lub wziąć w nim udział: osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, samorządy, organizacje społeczne, uczestnicy kolonii, półkolonii i obozów wypoczynkowych.

W Polsce wydarzenie koordynowane jest przez Klub Gaja przy współpracy z pomysłodawcą akcji European Rivers Network. BIG JUMP w Warszawie  współorganizują: m.st. Warszawa, w ramach programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, którego Partnerem Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl