Instytucje / NGO / Firmy

Program Zaadoptuj rzekę angażuje różnorodne społeczności - zawodowe, pokoleniowe i hobbystyczne, bo odnajdują w nim wspólne cele. Potrzeba dbania o rzeki jest związane z potrzebą dbania o wartości krajobrazowe środowiska, w którym wspólnie żyjemy, i które nas łączy. Rzeka także łączy ludzi, ponieważ wszyscy czerpiemy z niej wodę.

Uczestnikami programu, dzięki podejmowanej współpracy, są placówki naukowe, laboratoria, organizacje pozarządowe oraz jednostki specjalistyczne jak np. Parki Krajobrazowe, Żegluga Wiślana, koła wędkarskie, jednostki komunalne, a także Ochotnicze Straże Pożarne i Straż Graniczna. Z materiałów programu chętnie korzystają też ośrodki kultury, koła przyrodnicze, biblioteki. W adopcje rzek, zgodnie z założeniami programu Klubu Gaja, włączają się również harcerze, rybacy, płetwonurkowie. Relacjonują je redakcje prasowe, TV, radiowe i internetowe.

Dobre praktyki
Stowarzyszenie Myślenice nad Rabą do programu Zaadoptuj rzekę  zaprosiło wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i Ochotniczy Hufiec Pracy z Myślenic. Przy każdej okazji stowarzyszenie rozprowadza wśród mieszkańców prospekt promocyjny z podstawowymi informacjami nt. środowiska naturalnego rzeki Raby i Jeziora Dobczyckiego. Działania organizacji wspierają uznani mistrzowie i zawodnicy wędkarstwa wyczynowego i przyrodnicy. Organizacja podpisała porozumienie o współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie i rozpoczęła przygotowania do montażu ławek i koszy na śmieci wzdłuż brzegów rzeki oraz do nasadzeń drzew w tych miejscach.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wydał komiks edukacyjny o przygodzie dwóch kropelek. Plakaty Klubu Gaja trafiły do salki konferencyjnej, z której korzystają także uczniowie. Zakład ogłosił konkurs plastyczny zatytułowany  Zaadoptuj rzekę. Idea została także spopularyzowana na imprezie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

Młodzi sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Kogut w Kurzętniku wraz z przyjaciółmi i prezesem klubu sprzątali brzegi rzeki Drwęcy, wzięli udział w lekcjach tematycznych i plastycznych, wycieczkach rowerowych i spływach kajakowych. Zorganizowano turniej piłkarski o Błękitną Wstęgę Drwęcy, którego przebieg łączył się z rozpowszechnianiem wiadomości na temat rzeki.

Spółka Troton z Ząbrowa co roku organizuje dla społeczności lokalnej piknik i wielkie sprzątanie rzeki. Firma nawiązała współpracę z Klubem Gaja w 2005 r. Przystąpiła do programu i zaadoptowała rzekę Parsętę, koordynując działania w ramach Porozumienia dla Parsęty, podpisanego przez 10 sygnatariuszy. Podczas jednej ze wspólnych zabaw nad rzeką Klub Gaja przygotował happening Życzenia dla rzeki nad Parsętą. Pisali je mieszkańcy, wędkarze, pracownicy firmy, samorządowcy, m.in. prezydent Kołobrzegu.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl