Oszczędzanie wody

Woda jest bezcennym surowcem. To człowiek wykorzystuje jej najwięcej i nie zawsze robi to odpowiedzialnie. Musimy uczyć się unikać niepotrzebnych strat wody, wykorzystywać wodę z rozwagą. Każdy z nas, świadomie lub nie, przyczynia się do zmniejszania zasobów wodnych. Na całym świecie wiele ludzi ma minimalny dostęp do czystej wody, używając wody codziennie pamiętajmy o tym, że ona nie zna granic.

 

Prelekcje na temat oszczędnego gospodarowania wodą, etykietki lub komiksy przypominające o jej oszczędzaniu przy kranach lub na drzwiach toalet, wycieczki do oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody to propozycje, które pomogą uzmysłowić nam jak korzystać z wody. Pomocą mogą być także obliczenia i eksperymenty, które pokażą ile wody zużywa się w przeciętnym gospodarstwie domowym, ile jej marnujemy gdy przecieka uszczelka. Proponujemy także przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i personelu szkoły nt. racjonalnego wykorzystania wody. Wstępem  do dyskusji może być przygotowana przez Klub Gaja interaktywna animacja o oszczędzaniu wody.

Wszystkie placówki oświatowe zapraszamy także na strony SKO

Oszczędzanie wody to po prostu bardziej efektywne jej wykorzystanie czyli osiągnięcie tego samego celu przy użyciu mniejszej ilości wody niż dotychczas. Korzyści jakie przynosi zmniejszenie zużycia wody to: mniejsze opłaty za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki;  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – obrót wodą (w infrastrukturze komunalnej, w czasie produkcji) wymaga pracy urządzeń pobierających energię;  pozytywny wpływ na globalne zasoby wodne – przepływ wody na Ziemi odbywa się ponad granicami, nie da się jej całkowicie zamknąć na terytorium jednego państwa czy regionu.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl