Inicjatywa: Zbiornik retencyjny w Wilkowicach

Inicjatywa obywatelska „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika retencyjnego w Wilkowicach w aspekcie krajobrazowym i przyrodniczym” realizowana jest przez Klub Gaja we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilkowicach oraz Urzędem Gminy Wilkowice w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wdrożenia inicjatywy jest poprawa walorów przyrodniczo-krajobrazowych otoczenia zbiornika retencyjnego w Wilkowicach, w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego poprzez nasadzenie rodzimych gatunków krzewów – cisów i kosodrzewin przy zaangażowaniu mieszkańców, korzystających bezpośrednio z tych walorów. Zagospodarowanie otoczenia zbiornika poprzez nasadzenie krzewów ma na celu zabezpieczenie oraz wzbogacenie walorów krajobrazowych oraz stworzenie zieleni izolacyjnej pomiędzy zbiornikiem a zabudowaniami a także zapewnienie bazy pokarmowej dla ptaków i ssaków. Cis dostarcza pokarmu ponad 20 gatunkom ptaków m.in. kowalikom, rudzikom, a także ssakom m.in. wiewiórkom, zającom.

Inicjatywa obywatelska „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika retencyjnego w Wilkowicach w aspekcie krajobrazowym i przyrodniczym” realizowana jest przez Klub Gaja we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilkowicach oraz Urzędem Gminy Wilkowice w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cisy i kosodrzewiny nad zbiornikiem retencyjnym w Wilkowicach  >>>>> 

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl