Partnerzy / współpraca

Współpraca dla rzek to także korzyści dla nas samych, bo czyste rzeki to czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy i chętnie wypoczywamy. Wypracowanie trwałej zmiany społecznej, takiej jak racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i kultura oszczędzania wody, wymaga szerokiej współpracy i rzeczywistego zaangażowania. 

 

Program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę rozwija kapitał społeczny i ekologiczny, poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat, z którego czerpiemy bogactwo, którym jest woda. Im więcej współpracujących ze sobą uczestników programu, tym większy zasięg idei przywracania rzekom ich wartości przyrodniczych, społecznych i kulturowych.

Partnerzy Zaadoptuj rzekę:

Dla poprawy stanu polskich wód Klub Gaja podjął współpracę z Fundacją PKO Banku Polskiego, która została  partnerem strategicznym programu i ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego - partnerem merytorycznym. Coroczne inauguracje programu Zaadoptuj rzekę Klub Gaja współorganizuje przy wsparciu partnerów – Miasta Stołecznego WarszawyMiasta Hel oraz European Rivers Network. Przy współpracy z Międzynarodowym Instytutem Wody w Sztokholmie (Stockholm International Water Institute) Klub Gaja w 2014 roku zorganizował konkurs Polish Junior Water Prize. Program Zaadoptuj rzekę jest jednym z działań Partnerstwa dla Klimatu (platformy współpracy w sprawie edukacji i promocji problematyki zmian klimatu) oraz Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017
 

Program Zaadoptuj rzekę inspiruje uczestników do podejmowania wspólnych inicjatyw wokół idei ochrony akwenów w najbliższej okolicy. Rozwija współpracę pomiędzy placówkami oświatowymi, samorządami i innymi podmiotami, takimi jak jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego, spółki gminne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i hobbystyczne.

Więcej w dobrych praktykach >>>

 

Partner Strategiczny:

 

 

 

 

 

 

Partner Merytoryczny:

     

 

 

Partnerzy:

             

 

Udział:

     

 

Dofinansowanie:

     

Partner Strategiczny

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Udział

Dofinansowanie

Patronat nad programem

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl