Partnerstwo dla rzek

Ochrona wód, w szczególności rzek, prowadzona jest przez administrację państwową i regionalną.  Podstawowym założeniem programu Zaadoptuj rzekę jest aspekt społecznego udziału w ochronie rzek w najbliższym otoczeniu. Dlatego zachęcamy do szerokiej współpracy i budowania partnerstwa dla rzek.

 


Spróbujmy pozyskać partnerów do naszych działań dla rzek.  Nawiążmy współpracę z administratorami rzek, są to najczęściej Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Koło wędkarskie, spółka wodna, biblioteka, klub sportowy, szkoła, dom kultury i urząd miasta – te i inne podmioty mogą współpracować ze sobą, aby rzeki były czystsze, a woda racjonalnie wykorzystywana.

Adoptując rzekę stajemy się jej ambasadorem w naszym lokalnym środowisku. Jeśli ludzie nie chcą przyjść nad rzekę wyjdźmy do nich w pochodach, przemarszach, z apelem o poszanowanie wody. Podejmijmy współpracę z innymi – każdy korzysta z wody, uczmy się nawzajem jak robić to oszczędnie, jak robić to z korzyścią dla siebie i innych!

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl