Informacje / fakty

Klub Gaja buduje Pokolenie EkoXXI wieku – pokolenie, które rozwiązuje realne problemy ekologiczne; pokolenie, dla którego ważna jest każda kropla wody, ponieważ ma świadomość potrzeby adaptacji do zmian klimatycznych.

Zasoby wodne wobec zmian klimatu >>>

Niedobory wody na świecie >>>

ONZ o wodzie >>>

UNICEF o wodzie >>>

Woda a zdrowie >>>

Ramowa Dyrektywa Wodna >>>

Woda w Polsce >>>

Polskie rzeki >>>

Woda, a gospodarka kanalizacyjna >>>

Co każdy z nas może zrobić? >>>

Wykorzystano następujące źródła:
Miesięcznik Środowisko, nr 3 / 2013
Polska Akcja Humanitarna, Prawo do wody
Lidia Gutowska-Siwiec, Zasoby wodne Polski na tle zasobów ziemi i wobec zmian klimatu
www.unic.un.org.pl
www.woda.org.pl
www.kzgw.gov.pl
www.krakow.rzgw.gov.pl
www.rdw.org.pl
www.woda-scieki.com

 

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl