Inicatywa: Jastrząbka - Lanckorona

Inicjatywa obywatelska „Wdrożenie nad strumieniem Jastrząbka, przykładowych, alternatywnych i proekologicznych sposobów uprawy łąki, pola, sadu i ogrodu z wykorzystaniem mikroretencji” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” w latach 2015 – 2016.

W ramach inicjatywy powstają konkretne przykłady zrównoważonego zagospodarowania terenów rolniczych i porolniczych na terenie gminy Lanckorona. Celem inicjatywy jest wdrożenie alternatywnego i proekologicznego prowadzenia uprawy ziemi na terenie gospodarstwa w Lanckoronie, w którym prowadzona jest działalność edukacyjna w zakresie dziedzictwa kulturowego wsi. W gospodarstwie planowane jest posadzenie starych odmian drzew owocowych, założenie pasa śródpolnego oraz wdrożenie uprawy pola i ogrodu metodami wysokiego ściółkowania z zastosowaniem ściółki z lucerny. Jest to metoda niskonakładowa m.in. nie wymagająca nawozów sztucznych. Ograniczenie orki przeciwdziała erozji wodnej i wietrznej, przy wysokim ściółkowaniu, poprawia się jakość gleby i wzbogaca jej bioróżnorodność. W gospodarstwie pokazane będą też metody prowadzenia upraw łąkowych i sadowniczych, wykorzystywania pożytków z tych upraw oraz mikroretencji z wykorzystaniem śrub Archimedesa. W celu podniesienia atrakcyjności przykładu i jego dydaktycznego oddziaływania przygotowana zostanie na terenie gospodarstwa dydaktyczna gra terenowa.

Inicjatywa obywatelska „Wdrożenie, nad strumieniem Jastrząbka, przykładowych, alternatywnych i proekologicznych sposobów uprawy łąki, pola, sadu i ogrodu z wykorzystaniem mikroretencji” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl