ONZ o wodzie

W 2005 r. ONZ uznało (w rezolucji), że dostępność czystej wody jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość, a dostęp do czystej wody jest jednym z najważniejszych czynników, decydujących w przyszłości o rozwoju społecznym i ekonomicznym krajów. W 2010 r. ONZ uchwaliło, że dostęp do czystej wody i sanitariatów to prawo człowieka. Bez zapewnienia ludziom dostępu do czystej wody wiele praw człowieka nie może być realizowanych. Stąd też wzywa się organizacje międzynarodowe i kraje członkowskie o wsparcie procesu zmniejszania nierówności globalnych związanych z dostępem do wody. Lata 2005 – 2015 to Międzynarodowa Dekada „Woda dla życia” ustanowiona przez ONZ ze względu na potrzebę skutecznej reakcji całego świata na problemy związane z brakiem lub złą jakością wody.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl