Dzień Ryby 2017W Dniu Ryby 2017 mówiliśmy w szczególności o okoniu, szczupaku i cercie. W ramach projektu „Dzień Ryby 2017- jakie rzeki takie morze” Klub Gaja we współpracy ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu, Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, MSC Polska (Marine Stewardship Council) oraz z Urzędem Miastem Hel przeprowadził podczas wydarzenia Dzień Ryby 2017 w Helu  aktywną edukację mieszkańców i turystów z wykorzystaniem atrakcyjnych i innowacyjnych narzędzi edukacyjnych - zabaw, gier, zajęć i happeningu, przekazujących najnowszą wiedzę i informacje na temat walorów i zasobów przyrodniczych Bałtyku oraz zależności pomiędzy stanem polskich rzek, a stanem morza.

Wydarzenie edukacyjne „Dzień Ryby 2017 – jakie rzeki takie morze”, które odbyło się 29 lipca 2017 w Helu, skierowane było do szerokiego grona odbiorców, aby upowszechniać wiedzę i kształtować proekologiczne postawy oraz świadome wybory konsumenckie w trosce o zachowanie wartości przyrodniczych polskich rzek i Bałtyku.

Projekt „Dzień Ryby 2017 – jakie rzeki takie morze” realizowany przez Klub Gaja od 22 maja 2017 r. do 31.08.2017 r. dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania „Dzień Ryby 2017 – jakie rzeki takie morze” wyniósł 31 500 zł.
Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 25 000 zł.

www.wfos.gdansk.pl

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl