Światowy Dzień Wody 2013 Katowice

Obchody Światowego Dnia Wody 2013 zostały połączone z inauguracją 9. edycji programu Zaadoptuj rzekę i z happeningiem Kolejka po wodę w Katowicach.

W centrum miasta, nad rzeką Rawą uznawaną za kanał ze względu na degradację przyrodniczą, w kolejce po wodę stanęło około 200 osób. Wodą z beczkowozu, który specjalnie podstawiono na to wydarzenie, dzielono się nie tylko między sobą, ale podzielono się także z Rawą. Tym symbolicznym gestem pokazano, że ta rzeka, tak jak wiele innych w Polsce, wymaga opieki i zaangażowania wszystkich obywateli na rzecz poprawy jej stanu.


Specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego dokonali także podstawowych pomiarów wody w Rawie. Jej podwyższona temperatura i wyższe pH pokazały, że rzeka jest zanieczyszczona. Wyniki wprowadzono na interaktywną mapę Polski przygotowaną dla uczestników programu z całego kraju. Uczestnicy happeningu w Katowicach zaopatrzeni w niebieskie kartki, elementy ubioru i parasole wzięli również udział w pamiątkowym zdjęciu ustawiając się w kształt kropli wody, sfotografowanej z góry.

Happening poprzedziła konferencja prasowa i gra miejska. Zwycięzca – drużyna z Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach, otrzymała nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Katowice i Uniwersytet Śląski. Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Katowic, Marcin Krupa podkreślił, że miasto jest zainteresowane stworzeniem bulwarów spacerowych wokół Rawy. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także: Urszula Kontowska – prezes Fundacji PKO Banku Polskiego, partnera strategicznego programu Zaadoptuj rzekę; dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny - prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego i Andrzej Gut – prezes Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.

Inaugurację 9. edycji programu Zaadoptuj rzekę zorganizowano przy współpracy: Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego i Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl