Samorządy

Program Zaadoptuj rzekę to dla samorządów i jednostek administracji publicznej możliwość prowadzenia czynnej edukacji skierowanej do wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, kulturę, zainteresowania czy pozycję społeczną.

Samorządy mogą zachęcać do udziału w programie placówki oświatowe, które znajdują się na ich terenie i koordynować ich działania. Gminne spółki komunalne odpowiedzialne za gospodarkę odpadami i gospodarkę wodno – kanalizacyjną mogą uczestniczyć w sprzątaniu rzeki lub gościć u siebie uczniów zainteresowanych sposobami przesyłu i oczyszczania wody.

Zapraszamy do organizowania dni otwartych takich jednostek dla mieszkańców oraz do wykorzystywania materiałów Klubu Gaja. Samorządy mogą również inicjować lokalne porozumienia dla rzek; organizować sesje, konferencje i otwarte spotkania poświęcone gospodarce wodnej i czystości akwenów.

Dobre praktyki

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Szczecinie wcielił się w rolę propagatora programu Klubu Gaja. Informacja została zamieszczona na stronie internetowej instytucji. Była także przekazywana na spotkaniach w szkołach, a te które przystąpiły do działań mogły liczyć na wsparcie szczecińskiego RZGW.

Wspólne działania edukacyjne propagujące ochronę rzeki Parsęty w gminach Gościno i Dygowo jest jednym z celów Porozumienia dla Parsęty podpisanego przez dziesięciu sygnatariuszy: Gmina Gościno, Gmina Dygowo, Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Oddział w Koszalinie, spółka Troton w Ząbrowie, K.W.S. SALMO Kołobrzeg, Nadleśnictwo Gościno, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej w Gościnie, Zespół Szkół w Gościnie, Gimnazjum w Gościnie, Klub Gaja. Współpraca realizowana jest poprzez: promowanie pożądanych standardów ochrony przyrody, informowanie społeczności lokalnych o jakości środowiska, gromadzenie i udostępnianie informacji ekologicznych, organizowanie wydarzeń i programów popularyzujących postawy proekologiczne.

Powiatowe Centrum Ekologiczne w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Limanowej programem Zaadoptuj rzekę objęło w 2007 roku 429 uczniów z 12 szkół oraz urzędników i samorządowców. Dla nauczycieli z całego powiatu zorganizowano konferencję Zaadoptuj rzekę i warsztaty - Edukacja ekologiczna młodzieży szansą zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl