Niedobory wody na świecie

Zasoby wodne świata nie są wielkością statyczną, zmieniają się zarówno w czasie jak i przestrzeni. Ich nierównomierny rozkład sprawia, że 60% ludności świata cierpi niedostatek z powodu braku wody. Rezerwy słodkiej wody stanowią zaledwie 2,5% całej ilości wody na świecie, przy czym zaledwie połowa z tego jest zdatna do picia. Niedobory wody stają się jednym z największych zagrożeń XXI wieku. Prawie miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a 2,6 miliarda ludzi na świecie nie ma podstawowych warunków sanitarnych, takich jak toalety czy latryny.  Tymczasem ze względu na rozwój cywilizacyjny (przemysł, rolnictwo, konsumpcja) zapotrzebowanie na wodę szybko rośnie. W ciągu najbliższych 40 lat zużycie wody w samym rolnictwie zwiększy się o 20 %. Jednocześnie szacuje się, że do 2050 roku jedna czwarta ludzi będzie żyła w krajach dotkniętych chronicznym lub powtarzającym się niedoborem wody.

Przyczyną wzrastającego deficytu wody są nie tylko zmiany klimatu, ale i działania ludzi.  W Afryce problem deficytu wody zaostrza niekontrolowane rozrastanie się stad bydła, erozja gleb spowodowana rujnującymi praktykami rolniczymi czy wypalanie sawanny, karczowanie lasów pod pola i pastwiska.  W Azji środkowo-wschodniej deficyty wody związane są m.in. z rabunkową wycinką lasów i eksploatacją gleb na potrzeby rolnicze. Przesuwanie się stref klimatycznych i opadów sprawi w przyszłości, że w Australii opady deszczu będą trafiać do oceanu, a nie jak dotychczas na południową część kontynentu. Pustynnieje Basen Morza Śródziemnego i Europa. Przykładowo, na Cypr i do Barcelony woda pitna jest importowana tankowcami. 16% populacji europejskiej (140 mln ludzi) żyje w mieszkaniach, do których nie jest doprowadzana woda pitna - sytuacja jest szczególnie krytyczna w 16 krajach Europy Wschodniej oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl