Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został zainicjowany przez ONZ, by zwrócić uwagę społeczną, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Co roku organizowane są pod innym hasłem. Europejskim element Światowego Dnia Wody jest Dzień Morza Bałtyckiego.

Brak lub niedobór wody, a także jej stale pogarszająca się jakość, w największym stopniu dotykają społeczeństw najbiedniejszych, przede wszystkim kobiet i dzieci. Przewidywany wzrost populacji świata z 7 do 9 miliardów w 2050 roku spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na produkty rolnicze o około 20 procent, a także na energię elektryczną o około 60 procent. Wszystko to wiązać się będzie z jeszcze większym zapotrzebowaniem na wodę.

Z okazji Światowego Dnia Wody 2015 Klub Gaja zachęca do organizowania imprez lokalnych przeznaczonych dla uczniów i wszystkich mieszkańców miejscowości na temat ochrony wód i tworzenia kultury oszczędzania wody. Przedszkola, szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje społeczne i kulturalne mogą w tym dniu zainaugurować program Zaadoptuj rzekę. Nie trzeba ograniczać się do apeli i pogadanek. Warto pokazywać, szczególnie uczniom, praktyczne rozwiązania jak oszczędzać wodę, na czym polega praca wodociągów i kanalizacji, stacji uzdatniania wody, itp. Odwiedziny w oczyszczalniach i laboratoriach mogą zakończyć się konkursem artystycznym, tak by najciekawsze prace pokazać w miejscach publicznych.

Atrakcyjnym i łatwym do zorganizowania wydarzeniem może być happening Kolejka po wodę polegający na ustawianiu kolejki osób oczekujących na zaczerpnięcie wody, na przykład z rzeki, kranu w szkole, czy w biurze. W ten sposób zwrócimy uwagę na niedobór wody w Polsce i konieczność jej oszczędzania, a także na fakt, że stan polskich rzek odbiega od standardów unijnych.

Lata 2005 – 2015 to Międzynarodowa Dekada Woda dla życia ustanowiona przez ONZ ze względu na potrzebę skutecznej reakcji całego świata na problemy związane z brakiem lub złą jakością wody.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl