Adoptujcie rzeki, oszczędzajcie wodę!

2013-03-22 11:01

Klub Gaja zainaugurował w Katowicach 9. edycję ogólnopolskiego programu Zaadoptuj rzekę. Dziś 22 marca w Światowy Dzień Wody szczególnie zachęcamy do przyłączenia się do programu, którego celem jest odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego polskich rzek.

Klub Gaja zachęca do udziału w programie Zaadoptuj rzekę!

To tu – na internetowej mapie Polski – każdy uczestnik programu może zamieścić krótki opis podjętych działań i wyniki badań wód rzeki lub innego akwenu, którym się zaopiekuje czyli, który zaadoptuje. Wyniki Waszej pracy zobaczy cała Polska! Wspólnie zachęcajmy Polaków do rozwiązywania realnych problemów ekologicznych w ich najbliższym otoczeniu czyli do szeroko pojmowanej opieki nad rzekami i innymi akwenami, do lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony wód, do tworzenia kultury oszczędzania wody.

Na stronie znajduje się także opis, jak zorganizować happening Kolejka po wodę oraz dobre praktyki programu.

Wszystkie działania podjęte w ramach programu mogą wziąć udział w konkursie Zaadoptuj rzekę, jeśli zostanie przesłana karta zgłoszenia do konkursu. Mogą w nim uczestniczyć placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne i osoby indywidualne.

Przyłącz się!

W latach 2005 – 2012 dzięki programowi Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę, w Polsce zaadoptowano 551 rzek i akwenów w 917 miejscach. Inicjatywy dla rzek podjęło ponad 80 000 osób. Partnerem strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Partnerem merytorycznym: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy!

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl