Akcje społeczne w Lasku Wilkowickim

2016-08-22 12:57

W sierpniu 2016 roku  Klub Gaja kontynuował akcje usuwania rdestowca ostrokończystego w Lasku Wilkowickim rozpoczętą w roku ubiegłym. Lasek Wilkowicki, w szczególności las łęgowy,  jest cennym siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Wymaga czynnej ochrony. Rdestowiec ostrokończysty jest bardzo ekspansywną rośliną inwazyjną zagrażającą rodzimym gatunkom roślin. Dlatego Klub Gaja wspólnie z mieszkańcami, Gminą Wilkowice i Nadleśnictwem Bielsko organizuje akcje usuwania rdestowca z brzegów potoku Mesznianka.

Rdestowiec ostrokończasty został sprowadzony do Europy z Azji w XIX wieku gdzie naturalnie występuje w Japonii i Chinach.  Początkowo sprowadzono go do nasadzeń w Ogrodach Botanicznych. W późniejszym okresie był sadzony jako roślina ozdobna przy domach, pałacach czy w parkach. Jednak bardzo szybko zaczął się jego niekontrolowany rozrost na naturalnych stanowiskach. Obecnie możemy go spotkać wzdłuż rzek, na poboczach dróg, w zaniedbanych miejscach czy na dzikich wysypiskach śmieci. Jego rozrost stanowi zagrożenie dla rodzimych gatunków roślin, które wypiera i zagłusza. Taka sytuacja ma miejsce w Lasku Wilkowickim nad potokiem Mesznianka, gdzie rdestowiec występuje na stanowiskach roślin chronionych: liczydła górskiego, ciemiężycy zielonej czy pióropusznika strusiego. Dlatego aby ochronić te cenne i rzadkie gatunki roślin Klub Gaja wspólnie z mieszkańcami rozpoczął akcje usuwania tego inwazyjnego gatunku.

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Klub Gaja zaprosił do współpracy uczestników kursu podharcmistrzowskiego „Wood Badge” organizowanego przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Śląskiej ZHP który odbywał się w stanicy Harcerskiej w Wilkowicach oraz sołtysa Wilkowic Pana Ryszarda Rączke.

W ramach pełnienia służby harcerskiej postanowiliśmy wspomóc ochronę cennych roślin na tym terenie. Wzięliśmy udział w inicjatywie obywatelskiej, wspólnie wyrywając redestowca ostrokończastego czy niecierpka gruczołowatego -  mówi o akcji Harcmistrzyni Magdalena Górna-Prudel, komendantka kursu.

W dniu 19 sierpnia 2016 roku kontynuowano akcję, do której zaproszono mieszkańców Wilkowic. Inwazyjne rośliny były wyrywane i układane w pryzmy aby odsłonić grunt co umożliwi wzrost dotychczas zagłuszanych roślin chronionych. Podczas akcji udało się zlokalizować kilka nowych stanowisk liczydła górskiego, najcenniejszej rośliny występującej na tym terenie. We wrześniu planujemy otwarcie ścieżki edukacyjnej promującej wartości przyrodnicze Lasku Wilkowickiego, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

Zwalczanie rdestowca ostrokończystego nad Mesznianką jest jednym z działań inicjatywy obywatelskiej „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim” realizowanej w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Jest to jedna z 23. lokalnych inicjatyw obywatelskich na terenie całej Polski w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 34 gmin w 14 województwach. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl