Cisy i kosodrzewiny nad zbiornikiem retencyjnym w Wilkowicach

2016-10-12 11:19

W dniach 6, 7, 8 października 2016 odbyło się sadzenie krzewów cisa i kosodrzewiny w Wilkowicach przy ulicy Harcerskiej. Była to obywatelska inicjatywa realizowana przez Klub Gaja w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę”. Wspólnie z strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach i mieszkańcami posadzono 450 rodzimych krzewów nad zbiornikiem retencyjnym.

Akcję poprzedziło wykaszanie roślinności ruderalnej by przygotować teren do nasadzeń. Nowo posadzone krzewy wzmocniły skarpę nad drogą w bezpośredniej bliskości zbiornika. W miejscach bardziej kamienistych sadzono kosodrzewinę a w miejscach gdzie były lepsze warunki glebowe cisy. Wybór gatunków do nasadzeń został skonsultowany z prof. Zbigniewem Wilczkiem z Uniwersytetu Śląskiego. W akcji sadzenia wzięli udział strażacy i mieszkańcy Wilkowic. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Cegielskim z Beskidzkiego Hufca ZHP za pomoc w zorganizowaniu sadzenia.

Zagospodarowanie otoczenia zbiornika poprzez nasadzenie cisów i kosodrzewin  wzbogaciło walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu. Stworzyło pas zieleni izolacyjnej pomiędzy zbiornikiem a zabudowaniami, a także zapewniło bazę pokarmową dla ptaków i ssaków. Cis dostarcza pokarmu ponad 20 gatunkom ptaków m.in. kowalikom, rudzikom, a także ssakom m.in. wiewiórkom i zającom.

Inicjatywa obywatelska „Zagospodarowanie otoczenia zbiornika retencyjnego w Wilkowicach w aspekcie krajobrazowym i przyrodniczym” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Wilkowicach przy współpracy z Beskidzkim Hufcem ZHP i Gminą Wilkowice w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji:
www.klubgaja.pl
www.zaadoptujrzeke.pl

Fot. Klub Gaja.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl