COP19: Warkocze dla rzek – rodzinnie

2013-11-21 23:16

Na stoisku Klubu Gaja cały czas trwa happening Rzeki dla klimatu – Warkocze dla rzek z udziałem krakowskiej artystki, Cecylii Malik. Dziś do wyplatających warkocze dołączył najmłodszy uczestnik tego wydarzenia 3-miesięczy Karim wraz z mamą, tatą i rodzeństwem.

Warkocze dla rzek zaczęły angażować rodziny. Za ich wyplatanie zabrał się także tato jednej z uczennic, która odwiedziła nasze stoisko razem z klasą dzień wcześniej. Córka skutecznie namówiła tatę do udziału w happeningu. Przyszedł i warkocze dla rzek wyplatał z zapałem. Zobacz foto.

Na nasz apel odpowiedziała także pani, która na stoisko przybyła z walizką wypchaną niepotrzebnymi tkaninami. Wszystkie oddała do wyplatania warkoczy. Dziękujemy!

Cały czas rozdajemy koperty z nasionami sosny taborskiej i przesłaniem Zasadź dobry klimat. W tej sprawie otrzymujemy listy z różnych stron Polski z prośbą o przesłanie koperty lub ze słowami uznania. W jednym z nich czytamy: Chcę serdecznie pogratulować propagowania akcji sosna w kopercie. Podziwiam ludzi, którzy nie tylko myślą o przyszłości, ale także poświęcają swój czas i energię, aby działać mądrze.

Wydarzenia Klubu Gaja towarzyszące COP19 – 21 listopada:

W godz. 10.00-18.00 – OSTATNI DZIEŃ wyplatania warkoczy podczas happeningu Rzeki dla klimatu – Warkocze dla rzek w Pałacu Kultury i Nauki (w strefie „Bioróżnorodność” w 1. części oficjalnej wystawy COP19 – Zielony Klimat - edukacja i technologie dla ochrony środowiska). Rozdajemy eko-liście z napisem Każdy liść pochłania CO2 i kodem QR do www.chronklimat.pl.

O godz.11.00 - happening Każdy liść pochłania CO2 rozpoczynamy na dziedzińcu Ministerstwa Środowiska (ul. Wawelska 52/54).

W ciągu dnia w centrum Warszawy rozdajemy koperty z nasionami sosny taborskiej i przesłaniem Zasadź dobry klimat.

Wydarzenia Klubu Gaja podczas Szczytu Klimatycznego COP19 organizowane są w ramach Święta Drzewa. Zainicjowany i realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku program Święto Drzewa to szeroka edukacja na temat rozwoju zrównoważonego i zmian klimatu połączona z sadzeniem i ochroną drzew. Przez 10 lat, dzięki zaangażowaniu blisko 502 000 osób, posadzono ponad 570 000 drzew – w ogrodach, parkach, lasach, wśród pól uprawnych, wzdłuż dróg, wokół szkół, boisk i placów zabaw. To konkretne działania dla środowiska naturalnego i budowa kapitału społecznego. Partnerem strategicznym Święta Drzewa są Lasy Państwowe. Lasy odgrywają zasadniczą rolę w walce ze zmianami klimatu. W Polsce większość z nich znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą kampanię Lasy Państwowe – Zapraszamy zachęcając Polaków do korzystania z różnorodnych walorów lasów.
Program Święto Drzewa został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Miasto Katowice. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezydent Miasta St. Warszawy, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego. Patronat medialny: Program 1 Polskiego Radia. Partner strategiczny: Lasy Państwowe, LeasePlan Fleet Management (Polska).  Partnerzy:   Troton, Eco Service, Green Project, Ashoka. Współpraca: Partnerstwo dla Klimatu, Nadace Partnerstvi, Uniwersytet Śląski, Kampania Miliarda Drzew dla Planety.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl