Europosłowie pozytywnie zaskoczyli

2013-10-24 00:19

Europosłowie podwoili pulę środków finansowych na gromadzenie danych naukowych, kontrolę i egzekwowanie przepisów prawa dotyczących połowów ryb. Opowiedzieli się też przeciwko przywróceniu subsydiów na budowę nowych jednostek połowowych!

Nad propozycją dotyczącą Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) Parlament Europejski głosował 23 października. Łączna wartość funduszu na lata 2014 - 2020 to 6, 5 miliarda euro. Od właściwego wsparcia finansowego z EFMR zależy wdrożenie reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w tym położenie kresu nadmiernym połowom i odbudowa stad ryb, o co zabiega Koalicja OCEAN2012, do której należy Klub Gaja.


Europarlamentarzyści poparli przesunięcie dodatkowych środków na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa, a także wzmocnienie przepisów nakazujących wstrzymanie środków finansowych w przypadku, gdy państwa członkowskie nie przestrzegają zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Równocześnie jednak przegłosowano utrzymanie subsydiów na wymianę silników i na inne działania przyczyniające się do przełowienia.


Subsydia mające na celu poprawę rentowności pojedynczych firm, nie służą dobru publicznemu, a wręcz przeciwnie, najczęściej skutkują nadmierną eksploatacją zasobów rybnych. Jednocześnie szereg państw członkowskich z trudnością radzi sobie z wywiązywaniem się z obowiązku zbierania danych, kontroli i egzekwowania prawa. Spełnienie tych zobowiązań jest niezbędne do skutecznego zarządzania rybołówstwem i może dać ogromne korzyści społeczne.

Negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu EFMR zaczną się w listopadzie.

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl