Jednorazówki niszczą życie wodzie

2013-11-28 12:40

Komisja Europejska przyjęła wniosek, który nakłada na państwa członkowskie obowiązek ograniczenia używania lekkich plastikowych toreb na zakupy. W środowisku mogą one przetrwać setki lat. Są szczególnie niebezpieczne dla organizmów morskich.

Większość ze 100 miliardów plastikowych toreb na zakupy, wydawanych co roku w supermarketach i innych sklepach, zostaje wykorzystana tylko raz i przez zaledwie około 20 minut. Tymczasem torby te rozkładają się w ciągu setek lat, a co roku 8 miliardów z nich ląduje w rzekach i jeziorach lub zaśmieca ulice i pola. Dane dotyczące rocznego zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różnią, począwszy od, jak się szacuje, 4 toreb na mieszkańca w Danii i Finlandii do 466 toreb na mieszkańca w Polsce, Portugalii i Słowacji.


Jednorazówki gromadzą się w środowisku, głównie w postaci odpadów wyrzucanych do morza. Zanieczyszczenie morza odpadami jest w coraz większym stopniu uznawane za główne wyzwanie w skali światowej, stanowiąc zagrożenie dla ekosystemów morskich. Reklamówki są często połykane przez zwierzęta i ptaki morskie – wiele wielorybów, fok, mew i zagrożonych gatunków żółwi ginie z tego powodu. W samym rejonie Morza Północnego aż 94 proc. wszystkich ptaków gromadzi w żołądku plastik.


W ciągu 4 lat Unia zamierza zdecydowanie ograniczyć używanie wykonanych z tworzywa sztucznego toreb na zakupy. Państwa członkowskie mogą same zdecydować, jakie działania uważają za najbardziej odpowiednie w zakresie zmniejszenia użycia takich toreb.


Źródło: www.ec.europa.eu

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl