Konkurs „Zaadoptuj rzekę” w praktyce – przedszkola

2016-12-27 12:16

W październiku rozstrzygnięty został konkurs Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę 2016”. Jury wyłoniło 8 laureatów w 3 kategoriach. Nagrodzone szkoły, przedszkola i pozostałe podmioty, tj. samorządy, firmy, instytucje, lokalne grupy działania oraz osoby prywatne, przedstawiły wiele bardzo ciekawych działań i rozwiązań z zakresu ochrony rzek i oszczędzania wody. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi działaniami.

Konkurs „Zaadoptuj rzekę”, którego wieloletnim Partnerem Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego, zachęca do działania dla rzek, tak aby podejmowane w ramach programu inicjatywy były ciekawie przeprowadzone, dla dużej grupy odbiorców, przy szerokiej współpracy. Najciekawsze działania pomogą upowszechnić dobre praktyki programu Zaadoptuj rzekę. Zgłoszenia oceniane są w trzech kategoriach: 1. Najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody, 2. Współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów, 3. Najciekawsze przeprowadzenie działań.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno placówki oświatowe, jak i inne podmioty, takie jak: samorządy, organizacje społeczne, instytucje, firmy. Z nadesłanych zgłoszeń popartych sprawozdaniami, Jury wybiera laureatów w trzech grupach - szkoły, przedszkola oraz inne podmioty (samorządy, firmy, instytucje, lokalne grupy działania itp.).

Wśród przedszkoli Jury przyznało nagrody w 2 kategoriach: za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody laureatem zostało Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu, w którym przedszkolaki nie tylko zrozumiały potrzebę oszczędzania wody, ale samodzielnie zbudowały filtr do wody.

W roku  szkolnym  2015 /2016  nasze przedszkole po raz ósmy włączyło  się w program edukacji ekologicznej ,,Zaadoptuj rzekę“. Dzieci z naszego przedszkola poprzez liczne zajęcia z zakresu ekologii  starają się postępować zgodnie z jej zasadami. Tym razem dzieci z najstarszej grupy -  Gwiazdki spotkały się, aby wziąć udział w zabawach badawczych, plastycznych, muzycznych i bliżej przyjrzeć się wodzie. Poznały wędrówkę kropel wody i dowiedziały się skąd się bierze deszcz. Rozwiązały zagadki obrazkowe "Wodne zawody".  Badały zachowanie się niektórych ciał w wodzie, np. jakie substancje rozpuszczają się w wodzie. Dowiadywały się na podstawie książek zgromadzonych w biblioteczce ,,co powoduje, że woda może być zanieczyszczona oraz w jaki sposób można ją oczyścić?”. Dlatego między innymi -  zbudowały filtr wody – powiedziała Katarzyna Kmiecik, koordynująca działania związane z „Zaadoptuj rzekę” w Przedszkolu nr 28 w Poznaniu.

W kategorii – za najciekawsze przeprowadzenie działań, nagrodę otrzymało Przedszkole nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, za przeprowadzenie szeregu ciekawych i różnorodnych zajęć, konkursów rodzinnych i działań podnoszących świadomość dzieci dotyczącą zasobów wodnych na świecie, w ich najbliższej okolicy oraz wyrobienie u najmłodszych nawyku zrównoważonego gospodarowania wodą w przedszkolu i domu.

Pierwszym krokiem była pogadanka na temat ,,Woda w rzekach – jej znaczenie w życiu ludzi i zwierząt”. Podczas tej pogadanki uświadomiono dzieciom potrzebę dbania o wodę jako  źródło życia dla człowieka i zwierząt.  Następnie  przedszkole realizowało program ,,Zaadoptuj rzekę”  omawiając tygodniowy blok tematyczny pod hasłem ,,Dbamy o środowisko”.  22.03.2016 r. w przedszkolu odbyła się prelekcja multimedialna w związku ze Światowym Dniem Wody. Celem tej prelekcji było przybliżenie dzieciom wiadomości na temat zanieczyszczeń wody, jej zasobów, znaczenia wody w życiu każdego człowieka, racjonalnego wykorzystania oraz oszczędzania jej. Wielkim powodzeniem cieszył się ogłoszony w placówce konkurs plastyczny dla całych rodzin pt. ,,Woda źródłem życia”. Rodzice wraz z dziećmi wykonali wiele ciekawych prac płaskich i przestrzennych. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się  22 marca - podczas obchodów Światowego Dnia Wody. W tym celu powołano jury, któremu przewodniczyła Pani Dyrektor. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a pozostali dyplomy. W  kwietniu  w naszej placówce we wszystkich grupach przeprowadzono cykl zajęć  pod hasłem: ,,Dbamy o Ziemię”. Celem tych zajęć było zachęcenie dzieci do dbania o przyrodę, sprzątania najbliższego otoczenia, opiekowania się roślinami, zachęcania dzieci do oczyszczania wody.  ,,Niebieski dzień” - to wyznaczony dzień, w którym wszyscy przychodzą do przedszkola ubrani na niebiesko: dzieci oraz wszyscy pracownicy przedszkola. W tym dniu odbywają się zabawy i  wspólne  spotkania wszystkich dzieci z placówki. Dzieci recytują wierszyki, śpiewają piosenki oraz wspólnie się bawią.

Dzięki udziałowi w programie ,,Zaadoptuj rzekę 2016” – wykształcono u naszych dzieci nawyk oszczędzania wody, podniesiono świadomość ekologiczną zrównoważonego rozwoju. Dzieci wiedzą, że woda jest źródłem życia dla człowieka, a także może być jednym z kataklizmów jak np. powódź. Dzieci wiedzą jak racjonalnie korzystać z zasobów  wody, jak dbać o najbliższe środowisko, aby nie spowodować w nim zakłóceń. Wiedzą, że bez wody nie można żyć, ani prawidłowo funkcjonować, dlatego trzeba o nią dbać  i szanować – podsumowała  Elżbieta Łaskarzewska, koordynatorka przedszkolnego programu „Zaadoptuj rzekę” w Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród" w Tychach.

Nagrodą przyznawaną przez Klub dla zwycięskich przedszkoli są „Kryształowe krople” – pamiątkowe statuetki.

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaangażowaniu ponad 196 000 osób w latach 2005 – 2016 w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, opieką otoczono 772 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1540 miejscach w Polsce.

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl