Konkurs „Zaadoptuj rzekę” w praktyce – szkoły

2016-11-30 12:04

W październiku rozstrzygnięty został konkurs Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę 2016”. Jury wyłoniło 8 laureatów w 3 kategoriach. Nagrodzone szkoły, przedszkola i pozostałe podmioty, tj. samorządy, firmy, instytucje, lokalne grupy działania oraz osoby prywatne, przedstawiły wiele bardzo ciekawych działań i rozwiązań z zakresu ochrony rzek i oszczędzania wody. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi działaniami.

Konkurs „Zaadoptuj rzekę” Konkurs Zaadoptuj rzekę, którego wieloletnim Partnerem Strategicznym jest Fundacja PKO Banku Polskiego, zachęca do działania dla rzek, tak aby podejmowane w ramach programu inicjatywy były ciekawie przeprowadzone, dla dużej grupy odbiorców, przy szerokiej współpracy. Najciekawsze działania pomogą upowszechnić dobre praktyki programu Zaadoptuj rzekę. Zgłoszenia oceniane są w trzech kategoriach: 1. Najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody, 2. Współpraca i zaangażowanie największej liczby uczestników i podmiotów, 3. Najciekawsze przeprowadzenie działań.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno placówki oświatowe, jak i inne podmioty, takie jak: samorządy, organizacje społeczne, instytucje, firmy. Z nadesłanych zgłoszeń popartych sprawozdaniami, Jury wybiera laureatów w trzech grupach - szkoły, przedszkola oraz inne podmioty (samorządy, firmy, instytucje, lokalne grupy działania itp.).

Wśród szkół laureatami zostali: za najciekawsze działania w zakresie oszczędzania wody - Szkoła Podstawowa nr 16 w Rybniku, w której uczniowie zaczęli oszczędzać wodę opadową i wykorzystują ją do podlewania szkolnych roślin. Od lipca do listopada 2016 roku Klub Gaja prowadził modelową akcję oszczędzania wody polegającą na gromadzeniu i wykorzystywaniu wody deszczowej. Przy budynku szkoły zainstalowano zbiornik na wodę opadową. Uczniowie mogą nie tylko podlewać zebraną deszczówką przyszkolne rośliny, ale również uczą się, jak i dlaczego należy oszczędzać wodę. Obecnie uczniowie wraz z nauczycielami będą samodzielnie monitorować zużycie wody deszczowej w szkole.

Za współpracę oraz zaangażowanie największej ilość uczestników i podmiotów, Jury nagrodziło Gimnazjum nr 6 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku, za zaadoptowanie rzeki Rudy i zaangażowanie do tego przedsięwzięcia uczniów pozostałych rybnickich szkół, rodziców oraz mieszkańców miasta Rybnika. Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w happeningu „Ryba w Rybniku to piękny widok”, gdzie na rybnicki rynek zabrali własnoręcznie wykonane ogromne kartonowe ryby i przekonywali rybniczan do zapoznania się z historią miasta ściśle związaną z rybami, stawami i rzekami. Uczniowie przeprowadzili również zajęcia terenowe, badanie wody w rzece Ruda oraz zorganizowali w swojej szkole pierwszą międzyszkolną grę terenową „Chrońmy nasze wody” połączoną ze szkolnym „Festiwalem Wody”.

W III kategorii – za najciekawsze przeprowadzenie działań, nagrodę otrzymało
- Gimnazjum nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, za przeprowadzenie Wewnątrzszkolnego Projektu Edukacyjnego klasy 2a pt. „Wiślane impresje” i holistycznego przeprowadzenia działań z zakresu poznania, zrozumienia i ochrony rzeki Wisły. W ramach działań uczniowie pod opieką nauczycieli – przewodników samodzielnie wybrali zagadnienia, którymi chcieli się zająć, podpisali „kontrakt” na ich realizację, nawiązali kontaktu z ekspertami z różnych instytucji i fundacji zajmujących się Wisłą w różnych aspektach. Odbyły się wycieczki edukacyjne, zajęcia terenowe, badania stanu czystości wody z wykorzystaniem różnych metod, oznaczanie gatunków roślin nadwiślańskiego łęgu, wywiady itp. oraz inne zadania związane z realizacją projektu. Prowadzący nauczyciele stale monitorowali postępy działań uczniów. Finałem był „Szkolny Dzień Wisły” czyli seminarium uczniowskie prezentujące wyniki obserwacji i badań oraz wystawa posterów i okazów naturalnych. Bardzo ciekawe i wnikliwe podejście do tematu przez uczniów klasy 2a przyczyniły się do przedstawienia zagadnień związanych z ochroną rzeki Wisły całej szkole i będą inspiracją do dalszych działań w roku 2017 – Roku Rzeki Wisły!

Klub Gaja przygotował specjalną nagrodę dla zwycięskich szkół - przyjazd edukatorów Klubu Gaja z całodniowymi zajęciami edukacyjnymi. W grudniu odwiedzimy laureatów, którzy zmierzą się z quizami i grami przygotowanymi specjalnie dla nich.

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaangażowaniu ponad 196 000 osób w latach 2005 – 2016 w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”, opieką otoczono 772 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1540 miejscach w Polsce.

Więcej informacji:
www.zaadoptujrzeke.pl

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl