List w sprawie rzek do Premiera Morawieckiego

2020-05-27 11:41

Wczoraj Koalicja Ratujmy Rzeki, której Klub Gaja jest członkiem, skierowała pismo do Premiera Morawieckiego, w którym domagamy się zaprzestania trwonienia pieniędzy polskich podatników na prace planistyczno-projektowe dotyczące szkodliwych środowiskowo i społecznie oraz nieefektywnych ekonomicznie i nieracjonalnych gospodarczo inwestycji hydrotechnicznych.

W szczególności domagamy się wykreślenia z Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień na 2020 r. PGW Wody Polskie wszystkich pozycji dotyczących nowych inwestycji żeglugowych. W Planie przewidziano prawie 90 mln zł na przygotowania do budowy stopnia Siarzewo, choć inwestycja wciąż nie ma ostatecznej decyzji środowiskowej. Inny „kwiatek” to „Budowa stopnia wodnego Niepołomice - opracowanie koncepcji” za prawie 2 mln zł. Wg krakowskich naukowców i ekspertów stopień ten pogłębi degradację stanu ekologicznego Wisły i pogorszy warunki wodne Puszczy Niepołomickiej, a jednocześnie zmniejszy retencję dolinową o 2,4 mln m3, zwiększając zagrożenie powodziowe terenów położonych w dolinie Wisły poniżej stopnia Przewóz.

List do Premiera to kolejne pismo KRR do władz, w którym domagamy się zaprzestania „topienia” środków budżetowych w inwestycje żeglugowe. W styczniu Prezes Daca z Wód Polskich odpisał nam w sprawie stopnia Siarzewo, że nie widzi żadnego problemu w wydawaniu milionów złotych z budżetu na inwestycję, która nie ma decyzji środowiskowej. Na list otwarty z kwietnia tego roku „Chrońmy rzeki, inwestujmy w kolej” minister Gróbarczyk nie odpowiedział wcale.

Liczymy, że Pan Premier potraktuje nasze postulaty poważnie. Grozi nam recesja gospodarcza wywołana pandemią COVID 19: tysiące ludzi traci pracę, tysiącom przedsiębiorców grozi upadłość. A do tego mamy zagrożenie suszą na niespotykaną dotąd skalę. Czy dział „gospodarka wodna” naprawdę nie ma pilniejszych wydatków?

Przeczytaj list >>>

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl