Otwarcie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lasku Wilkowickim

2016-09-09 11:48

Klub Gaja wspólnie z mieszkańcami, Gminą Wilkowice i Nadleśnictwem Bielsko zaprasza na otwarcie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lasku Wilkowickim. Spotykamy się 13 września (wtorek) 2016 r., godz.13.00 w Wilkowicach przy ul. Do Lasku (parking przy boisku treningowym).  Lasek Wilkowicki, w szczególności las łęgowy, jest cennym siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim ze względu na występowanie chronionych gatunków roślin. Występuje tu bardzo rzadko spotykane liczydło górskie. Wzdłuż ścieżki wyznaczono 10 przystanków. 

Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną opracował biolog prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poświęcona jest zróżnicowaniu florystycznemu podgórskich zbiorowisk roślinnych. Mieszkańcy i turyści mogą spędzać tutaj czas poznając różne typy siedliskowe lasów, odkrywając bardzo rzadko spotykane w Polsce liczydło górskie czy obserwując na wiosnę kumaki górskie. Las łęgowy na rozlewiskach nad potokiem Mesznianka okazał się siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Można tu spotkać rośliny chronione nimi: ciemiężycę zieloną, goryczkę trojeściową, pióropusznika strusiego. Na wyróżnienie zasługuje rzadko spotykane liczydło górskie. Lasek jest także miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów i siedliskiem gatunków chronionych roślin.

Ścieżka zwraca także uwagę na zagrożenia wynikające z antropopresji i inwazji obcych gatunków roślin. To zaskakujące ale w Lasku Wilkowickim zadomowiły się organizmy, które pochodzą z bardzo dalekich stron. Największym zagrożeniem dla tych terenów jest rdestowiec ostrokończysty, który w bardzo szybkim czasie zajmuje nowe miejsca i przyczynia się do wyginięcia rodzimych gatunków roślin.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Do Lasku i Relaksowej, a kończy na południowo-wschodnim skraju lasu przy ulicy Do Boru. Całkowita długość ścieżki wynosi około 1 kilometr. Czas niezbędny do jej przejścia i zapoznania się z jej walorami to około 2–3 godziny.

Inicjatywa obywatelska „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim” to jedna z 23. lokalnych inicjatyw na terenie całej Polski realizowanych w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 34 gmin w 14 województwach. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

 

 

 

Pobierz broszurę w formacie pdf >>>>>

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl