Pestycydy ograniczają bioróżnorodność

2013-12-15 23:46

Naukowcy wynaleźli sposób na obniżenie stężenia pestycydów w glebie. W środowisku wodnym, na przykład w rzekach i strumieniach, tego typu środki bardzo zmniejszają bioróżnorodność.

Obecność pestycydów (środków chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie do ochrony roślin przed szkodnikami) w wodzie zmniejsza liczbę gatunków owadów i innych wodnych bezkręgowców. Najbardziej wrażliwe na pestycydy są różne gatunki jętek, ważek, chruścików i widelnic czyli organizmów, które są ważnymi elementami łańcucha pokarmowego. Zjadają je zarówno ryby, jak i ptaki.

Wynalazek naukowców z zespołu Katedry Chemii i Toksykologii Żywności Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rzeszowskiej służy uzdatnianiu gleb skażonych pestycydami. Nazywany "reaktorem fluidalnym" pozwala na oczyszczanie gleby z pestycydów za pomocą ozonu. Pod jego wpływem pestycydy utleniają się i pozostają w glebie w postaci mineralnej, obojętnej dla środowiska. Glebę trzeba zebrać i umieścić w komorze mobilnego reaktora, gdzie zostaje poddana działaniu strumienia gazu o ściśle określonej prędkości. Ważne jest odpowiednie niskie stężenie ozonu, bo w stężeniu zbyt wysokim ozon pozbawiłby glebę nie tylko pestycydów, ale i materii organicznej.

Wynalazek otrzymał złoty medal na 65. Międzynarodowych Targach "Pomysły – wynalazki -Nowe produkty" iENA 2013 w Norymberdze.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl