Polscy uczniowie mogą ubiegać się o Sztokholmską Nagrodę Wodną

2013-12-05 14:47

Do 20 grudnia Klub Gaja przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursie dotyczącym szeroko rozumianej ochrony zasobów wodnych Międzynarodowego Instytutu Wody w Sztokholmie. Termin przyjmowania już gotowych prac to 5 maja 2014 roku. Na zwycięzcę konkursu – pod patronatem szwedzkiej księżniczki Wiktorii - czeka 5 000 dolarów. Prace mogą dotyczyć różnych dziedzin życia, które wiążą się z użytkowaniem wody – od nauki po sport, zdrowie, sztukę i inne.

Klub Gaja jest koordynatorem etapu krajowego konkursu oraz organizatorem programu edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę, który zachęca do odkrywania i ochrony wartości przyrodniczych, społecznych i kulturowych polskich rzek i akwenów.

Cele konkursu sztokholmskiego Instytutu Wody i programu Zaadoptuj rzekę są zbieżne. Chcemy zachęcać młodych ludzi do odkrywania znaczenia wody w każdej dziedzinie życia, zwrócenia uwagi na konieczność jej racjonalnego wykorzystywania oraz ochrony jej zbiorników w najbliższej im okolicy – wyjaśnia Paweł Grzybowski, koordynator programu Zaadoptuj rzekę.
 

Pierwszym warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu do dnia 20 grudnia 2013 roku (formularz jest na www.zaadoptujrzeke.pl). Drugim – przesłanie pisemnej pracy (max. 20 stron A4) i jej kopii na nośniku elektronicznym. Praca musi spełniać wymogi naukowe: zawierać eksperymenty, statystyki i spójną metodologię. Musi udowodnić, że opisywany temat można wykorzystać praktycznie.

Uczestnikiem konkursu jest grupa (max. 3 osoby) młodzieży szkolnej (15–20 lat), która będzie mogła wziąć udział w finale konkursu w Sztokholmie (sierpień/wrzesień 2014 r.). Wyjazd (zakwaterowanie i wyżywienie) zapewnia organizator konkursu. 

Szczegółowy regulamin konkursu w Polsce (Polish Junior Water Prize) będzie dostępny na www.zaadoptujrzeke.pl do 10 stycznia 2014 roku.
Wśród finalistów poprzednich edycji konkursu znalazła się praca uczniów z Łotwy, którzy zbadali możliwości pochłaniania jonów fosforu z wody za pomocą różnych materiałów takich jak dolomit, czerwona cegła, trawertyn, żwir. Do badań użyli m.in. ścieków i wody z pralek. Kanadyjscy uczniowie stworzyli tanią metodę filtracji wody w celu oczyszczenia jej z kadmu. Udowodnili, że najlepsze do tego będą… skorupki jaj od sześciu różnych ras kur. Reprezentanci Białorusi sprawdzili właściwości sorpcyjnych materiałów pochodzenia naturalnego, takich jak kwas alginowy z listownicy (glon).  Uczniowie z Francji wypracowali metodę uczenia dzieci mycia rąk, tak by zużywać o 70 procent wody mniej niż dotychczas. Delegacja Izraela stworzyła tani i prosty w obsłudze system teledetekcji dla farmerów w krajach rozwijających się. System zawiera specjalną wtyczkę i aplikację na telefony i smartfony, które dostarczają informacji o stanie wody na polu uprawnym pozwalającej oszczędzić wodę. Specjalne sensory w odpowiednich miejscach wokół pola są odpowiedzialne za fotografowanie plonów i ocenę, który obszar wymaga większego lub mniejszego nawodnienia. Prototyp systemu został przetestowany.

Więcej informacji:

http://www.zaadoptujrzeke.pl/pl/konkursy/sztokholm-junior-water-prize-sjwp

W latach 2005 – 2013 dzięki programowi Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę, w Polsce zaadoptowano 670 rzek i akwenów w 1050 miejscach. Inicjatywy dla rzek podjęło blisko 106 000 osób.

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl