Pomóż ochronić Lasek nad Mesznianką

2015-08-05 14:41

Klub Gaja zaprasza mieszkańców gminy Wilkowice na wykaszanie rdestowca ostrokończystego w Lasku nad potokiem Mesznianką. Rdestowiec to roślina inwazyjna, zagrażająca rodzimym gatunkom, m.in. bardzo rzadko występującej w Polsce roślinie chronionej – liczydłu górskiemu, która rośnie nad potokiem Mesznianka. Akcja wykaszania rdestowca - 10 sierpnia (poniedziałek), zbiórka o godzinie 10.00 na parkingu przy boisku treningowym w Wilkowicach (ul. Do lasku).

Lasy łęgowe nad potokiem Mesznianką w Wilkowicach są siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Znajdują się tam rozlewiska będące miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów i siedliska gatunków chronionych roślin m.in. bardzo rzadko występującego w polskich lasach, ściśle chronionego liczydła górskiego. Ta bylina o białych kwiatach i krwiście czerwonych owocach, należąca do rodziny liliowatych, rośnie w lasach Sudetów, Karpat, w Górach Świętokrzyskich oraz na Górnym Śląsku w Rezerwacie Przyrody Ochojec.

Wykaszanie rdestowca ostrokończystego nad Mesznianką jest pierwszym etapem inicjatywy obywatelskiej „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim” realizowanej w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Lasy nad Mesznianką są zlokalizowane w pobliżu zabudowań mieszkalnych i mimo, iż stanowią cenny przyrodniczo i rekreacyjnie teren, są zaśmiecane. Dzikie wysypiska śmieci sprzyjają rozprzestrzenianiu się roślin inwazyjnych, które stanowią zagrożenia dla różnorodności gatunkowej, gdyż wypierają rodzime gatunki. Wykaszanie rdestowca przez Klub Gaja i wolontariuszy przyczyni się do ochrony ekosystemu nad Mesznianką.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna ukierunkuje ruch turystyczny na żółtym szlaku prowadzącym na Klimczok. Obniży antropopresję na ważne przyrodniczo siedliska.– komentuje dr hab. prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor opracowania ścieżki.

Ropucha szaraKolejnym etapem inicjatywy będzie oznakowanie ścieżki, wydanie przewodnika z opisem walorów przyrodniczych Lasku nad Mesznianką oraz zagrożeń wynikających z antropopresji i inwazji obcych gatunków roślin, a także wykonanie kładki w sąsiedztwie rozlewiska nad potokiem ułatwiającej obserwację płazów. Akcją wykaszania rdestowa Klub Gaja rozpoczyna realizację 23. lokalnych inicjatyw obywatelskich na terenie całej Polski w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 34 gmin w 14 województwach.

Inicjatywy te zaktywizują społeczności lokalne wokół potrzeby poprawy stanu rzek i dolin rzecznych, potoków, stawów, terenów podmokłych i nadmorskich. Ochrona środowiska jest z powodu zmian klimatu priorytetem globalnym ale bez działań lokalnych i współpracy pomiędzy społecznościami nie sprostamy takim wyzwaniom jak susze czy powodzie. – dodaje Paweł Grzybowski z Klubu Gaja, koordynator projektu „Zaadoptuj rzekę”.

Fot.1. Klub Gaja / Zbigniew Wilczek - Kwiaty liczydła górskiego (Streptopus amplexifolius).
Fot.2. Klub Gaja / Zbigniew Wilczek - Ropucha szara (Bufo bufo).


 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl