Porozumienie dla Rudy podpisane!

2016-08-08 10:53

Ruda to niezwykła rzeka, która łączy ludzi. To dzięki nim zwyciężyła w konkursie Rzeka Roku 2015. To dla niej, 5 sierpnia 2016 roku, miasta Rybnik, Żory, Kuźnia Raciborska, sołectwa Ruda Kozielska, Turze, Rudy oraz Klub Gaja podpisały porozumienie o współpracy w ramach programu „Zaadoptuj rzekę”. Chcą o nią dbać wspólnie z mieszkańcami.

Porozumienie dla Rudy to pierwszy krok do „zaadoptowania” całej rzeki. Stąd pomysł by zaprosić do współpracy samorządy położone nad Rudą od jej źródła w Żorach aż po ujście do Odry w Kuźni Raciborskiej. Współpraca sygnariuszy porozumienia polegać będzie m.in. na prowadzeniu wspólnych działań edukacyjnych, propagujących ochronę rzeki Rudy - Rzeki Roku 2015, promowaniu pożądanych standardów ochrony przyrody, gromadzeniu i udostępnianiu informacji ekologicznych, organizowaniu wydarzeń i programów popularyzujących postawy proekologiczne czy tworzeniu ścieżek dydaktycznych. Do zainteresowania się programem „Zaadoptuj rzekę” czyli otaczania opieką Rudy zaproszeni są wszyscy mieszkańcy: uczniowie, społecznicy, miłośnicy przyrody, a także instytucje, organizacje społeczne, nadleśnictwa czy firmy. To dobry sposób nie tylko na ochronę środowiska naturalnego, ale i na budowanie wokół tych działań kapitału społecznego. – Adopcja rzeki to przede wszystkim zainteresowanie się nią samą, ale też jej najbliższą okolicą – otoczenie jej opieką, odkrywanie jej dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. – Wierzę, że zaangażowanie mieszkańców, włożone w ubiegłoroczne głosowanie na Rudę, to właśnie przejaw takiej opieki, wyraz troski o jej los, chęć promocji jej walorów wśród innych miłośników natury – dodaje.

Porozumienie dla Rudy sygnowali: prezydent Rybnika Piotr Kuczera, doradca prezydenta Żor Bronisław Jacek Pruchnicki, burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, prezes Klubu Gaja Jacek Bożek oraz przedstawiciele sołectw, przez które przepływa rzeka Ruda: sołtys Rudy Kozielskiej – Gizela Górecka, radny z Turzy Gerard Depta oraz członek rady sołeckiej Rud, Dawid Bartodziej.

Klub Gaja zajmuje się rzekami od początku swojej działalności. Nieustannie zachęca Polki i Polaków by zwrócili się do swoich rzek, poznawali je i o nie dbali. Od 12 lat prowadzi program „Zaadoptuj rzekę”. Dla poprawy stanu polskich wód Klub Gaja podjął współpracę z Fundacją PKO Banku Polskiego, która została  partnerem strategicznym programu.  Dzięki zaangażowaniu ponad 177 000 osób zaadoptowano  już 746 rzek i akwenów w ponad 1492 miejscach w kraju.

Warto jednak dodać, że symboliczna adopcja Rudy, to pierwsze takie porozumienie w Polsce, dotyczące rzeki na całej jej długości. W Rybniku zaczynamy od bardzo prostej rzeczy: od współpracy ze szkołami, którym zakupimy specjalne pojemniki na deszczówkę, montowane do rynny. Modelową akcję oszczędzania wody wspiera Fundacja PKO Banku Polskiego. Zgromadzoną w nich wodę szkoła będzie mogła wykorzystać np. do podlewania. To będą może drobne, ale jednak oszczędności. Będziemy oczywiście obliczali te oszczędności. Moim marzeniem jest, aby we wszystkich gminach położonych nad rzeką Rudą znalazły się takie pojemniki. Nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, ale i domach prywatnych – podsumowuje Jacek Bożek z Klubu Gaja.

Wieloletnim Partnerem Strategicznym programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Partnerem Merytorycznym programu „Zaadoptuj rzekę” jest Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Dzięki zaangażowaniu blisko 177 000 osób w latach 2005 – 2015 w ramach programu Zaadoptuj rzekę, opieką otoczono 746 rzek, strumieni, jezior, potoków i stawów a także Bałtyk w 1492 miejscach w Polsce.

Przeczytaj również:

Nowiny.pl >>>>>   
NaszRaciborz.pl >>>>>   
Polskie Radio Katowice >>>>>   
Rybnik.com.pl >>>>>   
Zawiercie.naszemiasto.pl >>>>>   

Wesprzyj nasze działania:

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl