Przed szczytem klimatycznym COP19

2013-11-11 22:52

Zdaniem Koalicji Klimatycznej projekt globalnego porozumienia i zbliżenia stanowisk 193 krajów w sprawie celów ograniczania emisji powinien być gotowy do maja 2015 roku. W dniach 11–22 listopada w Warszawie (Stadion Narodowy) odbędzie się szczyt klimatyczny COP19. To szereg sesji negocjacyjnych oraz mini konferencji towarzyszących tym negocjacjom.


Podstawowe wiadomości dotyczące COP19

Czym jest szczyt klimatyczny? Od czego pochodzi skrót COP?
COP - skrót od Conference of the Parties, w dosłownym tłumaczeniu Konferencja Stron. To najważniejsze coroczne spotkanie sygnatariuszy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change). Przyjeżdżają na nie politycy i urzędnicy reprezentujący blisko 200 państw świata oraz obserwatorzy - naukowcy, przedstawiciele biznesu, organizacji ekologicznych i humanitarnych (ok. 10 000 osób). Prowadzony w ramach struktur ONZ proces negocjacyjny, którego częścią są COP-y, zaczął się ponad 20 lat temu. Obecnie trwają prace nad nowym porozumieniem, które ma objąć wszystkie państwa uczestniczące w rozmowach.

Czy szczyt klimatyczny nie wywołuje zbyt dużych emisji?
COP rzeczywiście oznacza zwiększenie emisji. Powinny być one zoffsetowane, czyli zrekompensowane dodatkowymi działaniami ograniczającymi negatywny wpływ na klimat. W ramach offsetowania COP19 w Warszawie i Nadleśnictwie Celestynów zaplanowano posadzenie 9 000 drzew. Sadzenie to jednocześnie udział w Święcie Drzewa – programie Klubu Gaja poświęconym szerokiej edukacji na temat zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Klub Gaja bierze także udział w wydarzeniach towarzyszących COP19 i jest wystawcą na Zielony Klimat – edukacja i technologie dla ochrony środowiska czyli wystawie w Pałacu Kultury i Nauki.

Czym zajmują się uczestnicy szczytu klimatycznego w trakcie rozmów?
Uczestnicy konferencji - negocjatorzy - wspólnie decydują, w jaki sposób należy walczyć ze skutkami zmian klimatu. Muszą przyjąć wspólne stanowiska w wielu tematach, m.in. takich jak:
• redukcja emisji - zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez ludzi w przemyśle, energetyce, transporcie, leśnictwie, rolnictwie, itp.,
• adaptacja - dostosowywanie naszej cywilizacji do zachodzących już zmian, np. do zdarzających się coraz częściej ekstremalnych zjawisk pogodowych,
• finansowanie - określanie, ile pieniędzy jest potrzebne, skąd mają pochodzić, na jakie cele mają zostać wykorzystane, które państwa powinny otrzymać pomoc na ograniczanie emisji, które na dostosowywanie się do zmian, a które na radzenie sobie ze skutkami klimatycznych katastrof.


Jakie ma to znaczenie dla każdego człowieka?
Ochrona klimatu może pomóc między innymi w zmniejszeniu:
• ryzyka zniszczeń powodowanych przez gwałtowne zjawiska pogodowe;
• ryzyka wzrostu cen żywności spowodowanych przez powodzie, susze i problemy z uprawami, takie jak nowe dla danego regionu szkodniki;
• ryzyka problemów zdrowotnych związanych np. z falami upałów lub z pojawieniem się chorób, które do tej pory nie występowały w Polsce, itp..

Zmniejszanie emisji oznacza też pozytywny impuls do inwestowania w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną oraz do rozwoju nowych rynków pracy w tych obszarach. Jeśli państwa wesprą obywateli np. w inwestowaniu w głęboką termomodernizację ich domów oraz w indywidualne małe źródła odnawialnej energii, to dadzą nam szansę na zmniejszenie naszych rachunków za energię - mimo przewidywanego wzrostu cen.

Czy Polsce potrzebny jest szczyt klimatyczny?
Polityka klimatyczna jest w tej chwili jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą polityką globalną. Rozwiązuje najpoważniejsze problemy naszych czasów. Wpływa na wszystkie sektory gospodarki i na życie ludzi na całym świecie, także w Polsce.

 

Źródło: www.koalicjakliamtyczna.org

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl