Sprzątanie Wilkówki

2020-08-11 21:32

Na kurs przewodnikowski „Szlak” organizowany przez Chorągiew  Łódzką Hufiec Inowłódz Związku Harcerstwa Polskiego zjechali się młodzi ludzie z całej Polski. Podczas akcji sprzątania potoku przedstawiciele Klubu Gaja wyjaśniali im nie tylko znaczenie rzek dla ludzi i przyrody ale opowiadali o historii i kulturze naszej wsi i jej okolicach. Należy podziękować władzom gminnym, które pomogły w przygotowaniach i przeprowadzeniu wydarzenia. Miłym akcentem było spotkanie uczestników sprzątania z Wójtem Gminy Wilkowice, który przekazał młodzieży worki na śmieci.

„Bardzo się cieszymy, że harcerze przyjechali do naszej gminy nie tylko spędzać tutaj czas w pięknych krajobrazach ale chcą też zrobić coś pożytecznego.  Chcą posprzątać potok, który przepływa obok miejsca obozu.  Mam nadzieję, że nie zbiorą  dużo śmieci, bo to będzie świadczyło źle o naszych  mieszkańcach” – powiedział  Janusz Zemanek, Wójt Gminy Wilkowic.

Po kilku godzinach zebrano 45 worków śmieci i wyrwanego rdestowca oraz wyciągnięto z potoku cztery opony i wózek dziecięcy! Najwięcej było plastikowych reklamówek, butelek, puszek, ale w śmieciach znalazł się także zegarek, okulary i wycieraczki samochodowe. 

Piotr Głuszek z kadry kursu przewodnikowskiego „Szlak” dodał -– „Przyjechaliśmy my tu w ramach służby społeczności lokalnej, żeby wyjść w świat. Pokazać przyszłym instruktorom, że współdziałanie ze społecznością lokalną jest równie ważne, jak wychowywanie młodych ludzi”.

„To dobrze, że młodzi harcerze stacjonujący w Wilkowicach podjęli się zadania związanego ze środowiskiem. Woda i rzeki są ważne nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Powinniśmy robić wszystko aby śmieci nie zalegały naszych rzek i potoków. Wspólne sprzątanie ma znaczenie edukacyjne i warto to wykorzystać w pracy z młodzieżą. Podziękowania też dla przedstawicieli władz naszej gminy, która włączyła się do akcji sprzątania potoku” -–  skomentował Jarosław Kasprzyk, edukator Klubu Gaja.  

ZOBACZ FOTO RELACJĘ >>>

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl