Staw w Grabniku ma opiekunów

2015-09-20 10:12

W sobotę (19.09.2015) odbyła się akcja sprzątania stawu w Grabniku. Bardzo niski stan wody pozwolił na gruntowne prządki. Staw będzie oczyszczany przez mieszkańców metodą aktywnych mikroorganizmów. Inicjatywa obywatelska „Adoptujemy staw w Grabniku” to jedna z 23 inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja.

Staw znajduje się na terenie Ośrodka Buddyjskiego i Centrum Kultury Buddyjskiej w Grabniku. Pierwsze prace przy oczyszczaniu stawu  polegały na przeprowadzeniu badań próbek wody i osadów dennych oraz ustaleniu harmonogramu dozowania mikroorganizmów. Oczyszczenie stawu metodą polegającą na wykorzystaniu zaktywowanych mikrobiologicznie i biochemicznie naturalnych procesów samooczyszczania się wód ma doprowadzić do usunięcia zanieczyszczeń w wodzie i osadach dennych, likwidacji nadmiernych zakwitów fitoplanktonu i poprawy jakości wody.

Do akcji przyłączyli się także goście przebywający na terenie ośrodka. Z powodu bardzo niskiego stanu wody, udało się oczyścić dno. Wyciągnęliśmy kilka starych blach z dna i usunęliśmy także pałkę, która silnie zarasta staw. – podsumował Paweł Grzybowski z Klubu Gaja, koordynator projektu „Zaadoptuj rzekę”.

Staw w Grabniku to bardzo cenne siedlisko przyrodnicze wielu gatunków roślin i zwierząt. Drzewostan okalający staw jest miejscem lęgowym dla dzięcioła czarnego, srokosza i dudka. W obrębie stawu występują również: kumak nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa. Dlatego mieszkańcy planują także zbudowanie tarasu widokowego z tablicami informacyjnymi by ograniczyć niekontrolowane wejścia na tereny wokół stawu.

Inicjatywa obywatelska „Adoptujemy staw w Grabniku” realizowana jest przez mieszkańców Grabnika  w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Klub Gaja.

Finansowanie

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl