Sztokholmska Nagroda Wodna dla Młodzieży do wygrania przez polskich uczniów

2013-06-12 09:28

Polscy uczniowie mają szansę na udział w prestiżowym konkursie dotyczącym ochrony zasobów wodnych o Sztokholmską Nagrodę Wodną dla Młodzieży (The Stockholm Junior Water Prize). Do udziału w krajowym etapie konkursu, pod nazwą Polish Junior Water Prize, zaprasza Klub Gaja – krajowy organizator konkursu.

Konkurs – dla uczniów w wieku 15-20 lat - ma na celu rozwijanie zaangażowania młodych osób w poprawę środowiska wodnego, w perspektywie lokalnej, regionalnej lub globalnej. Prace konkursowe mogą odwoływać się do nauk przyrodniczych lub badań społecznych, ale mogą również dotyczyć takich dziedzin, jak sport, zdrowie, sztuka, muzyka czy teatr.

Konkurs Polish Junior Water Prize jest elementem programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę, który zachęca Polaków do opieki i ochrony polskich rzek, do poznania i pielęgnowania ich wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych. Założenia sztokholmskiego konkursu wpisują się w założenia programu Zaadoptuj rzekę, który jest kierowany do wszystkich obywateli, także młodzieży, a ta  z powodzeniem podejmuje inicjatywy dla akwenów w najbliższej okolicy. Prowadzi, na przykład, monitoring ich wód, bada ich historię czy zastanawia się nad ich przyszłością – wyjaśnia Paweł Grzybowski z Klubu Gaja, koordynator programu Zaadoptuj rzekę.

Laureat (osoba indywidualna lub grupa do trzech osób) wyłoniony na etapie krajowym, organizowanym przez Klub Gaja, weźmie udział w Światowym Tygodniu Wody w Sztokholmie (tu wręczany jest tzw. Wodny Nobel). Jeśli wygra konkurs na etapie międzynarodowym zdobędzie 5 000 dolarów i statuetkę z niebieskiego kryształu.

Praca konkursowa musi spełniać wymogi naukowe: poparte eksperymentami, statystykami i spójną
metodologią i wskazywać, że proponowany projekt jest możliwy do wykorzystania w praktyce.
Klub Gaja zachęca do nadesłania w ramach konkursu Polish Junior Water Prize w formie pisemnej formularza zgłoszeniowego o przystąpieniu do konkursu do dnia 20 grudnia 2013 roku.

Nagroda The Stockholm Junior Water Prize została ustanowiona w 1997 r. Dzięki niej, co roku, tysiąc uczniów z ponad 30 krajów opracowuje zagadnienia związane z ochroną wody. W ten sposób młodzi zdobywają nową wiedzę i umiejętności praktyczne, które mogą zaważyć na wyborze ich przyszłej kariery zawodowej w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Patronką konkursu jest szwedzka Księżniczka Wiktoria.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl