Trzeba nowych ryb, a nie kolejnych połowów

2013-10-19 00:14

Wkrótce historyczne głosowanie nad Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR). Niestety pod głosowanie poddano również szokujący pomysł przywrócenia dotacji na budowę nowych jednostek połowowych. Jednak wobec globalnego problemu przełowienia zasobów ryb i nadmiernych mocy połowowych jakimi dysponuje już w tej chwili UE, jest to propozycja niezrozumiała i budząca sprzeciw opinii publicznej.

Klub Gaja wraz z koalicją OCEAN2012 i pozostałymi jej członkami oraz inne duże, międzynarodowe organizacje pozarządowe wypowiadają się na ten temat jednoznacznie – żadnych pieniędzy publicznych na nowe statki! Większe wsparcie finansowe powinno być kierowane na gromadzenie danych naukowych, sprawiedliwą kontrolę i egzekwowanie przepisów.

Jeżeli popierają Państwo nasz apel – zapraszamy serdecznie na stronę votefish.org poprzez którą można wysłać wiadomość bezpośrednio do polskich Europosłów w tej sprawie. Zapraszamy również gorąco do rozpowszechnienia wieści na temat tej strony poprzez Państwa profile facebook. Wystarczą tylko 2 kliknięcia na http://votefish.org/pl/ abyśmy zabrali głos w sprawie ochrony naszych mórz!

W lutym Parlament Europejski dokonał ważnego kroku, jakim było przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Nowe przepisy stawiają ambitny cel położenia kresu nadmiernym połowom i wprowadzenia europejskiego rybołówstwa na drogę stabilnego rozwoju i rentowności. Zbliżające się głosowanie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, będącego finansowym instrumentem Wspólnej Polityki Rybołówstwa, stwarza wyjątkową możliwość zapewnienia, aby pieniądze unijnych podatników wspierały zreformowana politykę rybołówstwa i jej ambitne cele.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl