Uroczysko Miodary nad Boguszyckim Potokiem

2016-01-22 12:39

„Uroczysko Miodary nad Boguszyckim Potokiem – ścieżki dydaktyczne i aktywizacja społeczności lokalnej” to inicjatywa lokalna realizowana przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA z Wrocławia w ramach programu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”.

3 i 10 września oraz 8 października odbyły się spotkania Rady Uroczyska z mieszkańcami gminy Dobroszyce. Młodzież szkolna z Liceum w Oleśnicy, uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczodrem oraz uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję poznać życie chronionych motyli zamieszkujących Uroczysko Miodary, dowiedzieć się czym jest sieć Natura 2000 w Polsce i Europie oraz porozmawiać o korzyściach płynących z zamieszkiwania na obszarze cennym przyrodniczo. Podczas zajęć terenowych uczestnicy spotkania poznali walory przyrodnicze terenu, rośliny chronione oraz ciekawe gatunki ptaków zamieszkujące teren Uroczyska.

Ponadto 2015 roku przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą terenu Uroczysko Miodary. Zinwentaryzowano awifaunę oraz ekosystemy leśne i wodne tego obszaru. Gołąb siniak, dzięcioł zielonosiwy czy żuraw zwyczajny to jedne z 43 gatunków ptaków, które żyją na terenie Uroczyska Miodary. Obszar leśny tego terenu to ols typowy, który porasta 98 gatunków roślin naczyniowych.

Na zaproponowanych w ramach inicjatywy trasach ścieżek edukacyjnych wykonano i ustawiono 5 tablic edukacyjnych. Można się z nich dowiedzieć o walorach przyrody nieożywionej Uroczyska Miodary, ekosystemie wodnym oraz jakie interesujące gatunki roślin i zwierząt występują na terenie Uroczyska. Dla odwiedzających to piękne miejsce ludzi, tablice informacyjne będą źródłem wielu ciekawych wiadomości o miejscowym ekosystemie.

Inicjatywa lokalna „Uroczysko Miodary nad Boguszyckim Potokiem – ścieżki dydaktyczne i aktywizacja społeczności lokalnej” realizowana jest przez Klub Gaja oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl