W podworskim parku w Zbijewie zaadoptowano staw

2016-02-23 15:05

Oczyszczono staw, by chronić stare dęby. Zagospodarowano park, by służył lokalnym mieszkańcom i turystom. Zintegrowano społeczność w imię ochrony przyrody. Działania te  wykonano w ramach inicjatywy obywatelskiej „Adoptujemy staw w podworskim parku w Zbijewie”. Jest ona jedną z 23 inicjatyw realizowanych w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja.

Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich to inicjatorzy akcji ochrony stawu i parku podworskiego w Zbijewie w Gminie Chodecz. Główną atrakcję turystyczną parku stanowi dąb Kiejstut (ok. 700 lat) oraz kilka innych dębów – Pomników Przyrody. Autorzy inicjatywy w trosce o stare drzewa przywracają zaniedbany park do dawnej świetności. By tego dokonać konieczna była rewitalizacja parkowego stawu, który dostarcza życiodajną wodę roślinności parku w Zbijewie. 

Niski stan wód sprzyjał inicjatorom akcji. Susza dokuczyła niestety rolnikom, ale umożliwiła staranne i dokładne oczyszczenie stawu. Staw w Zbijewie odzyskał dawny kształt, wypełnił się wodą, w zadowalającym stopniu jak na trwającą suszę. Na pewno poprawi warunki wodne na terenie parku. Zapewni dostęp do czystej wody lokalnej faunie – możemy przeczytać w raporcie przesłanym przez Jana Łukaszewicza z Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej.

W pracach pomocniczych wykorzystane zostały koparki i ciągniki. Wspólnie pracowali ludzie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zbijewie oraz mieszkańcy tej miejscowości. Sprzątali wyrwane pnie i wycięte gałęzie. Społeczność lokalna jest bardzo pozytywnie nastawiona  do prac poprawiających kształt parku w Zbijewie. Wzrasta przekonanie, że lokalny park z dębami, zwłaszcza dębem Kiejstut, który brał udział w konkursie Drzewo Roku Klubu Gaja,  są jedną z największych atrakcji gminy Chodecz - Ziemi Chodeckiej.

Inicjatywa obywatelska „Adoptujemy staw w podworskim parku w Zbijewie” realizowana jest przez Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej, Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Zbijewa  w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

Na zdjęciach: Staw w Zbijewie oraz Dąb Kiejstut– fot. Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl