Zaadoptuj rzekę w centrum Katowic

2013-03-19 09:40

Dbajmy o rzeki, oszczędzajmy wodę! Inauguracja 9. edycji programu Klubu Gaja - Zaadoptuj rzekę Katowice – 21 marca, w godz. 9.00 - 16.00

Klub Gaja inauguruje 9. edycję ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę, którego celem jest odkrywanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego polskich rzek. Zachęcamy Polaków do rozwiązywania realnych problemów ekologicznych w ich najbliższym otoczeniu czyli do szeroko pojmowanej opieki nad rzekami i innymi akwenami, do lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony wód, do tworzenia kultury oszczędzania wody i do obchodów Światowego Dnia Wody (22 marca).

"Program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę powstał z potrzeby zwrócenia się ku naszym polskim wodom, abyśmy zauważyli i docenili, że wokół nas płyną rzeki, potoki, a wśród pól i wzgórz rozpościerają się jeziora, stawy, a wraz z nimi całe bogactwo fauny i flory wokół nich. Nie dość tego. Polska to kraj morski. Bałtyk to nasz skarb i niezwykłe dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe" – wyjaśnia Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

W wydarzeniach w Katowicach, związanych z inauguracją programu weźmie udział ponad 200 osób, w tym uczniowie kilku katowickich szkół. W programie m.in.: happening „Kolejka po wodę” i konferencja prasowa; gra miejska i wykłady  – „Co w wodzie piszczy?” oraz „Rzeki Maharasztry”.

"W Katowicach bliskie nam są problemy ekologii i ochrony środowiska, o czym świadczą projekty, w których miasto bierze udział i inicjatywy, które wspiera. Jedną z nich jest "Zaadoptuj rzekę" Klubu Gaja. Doceniam szlachetną inicjatywę Klubu, szczególnie, że proponowana forma akcji - zabawy dla dzieci i happeningi – jest bardzo atrakcyjna i ma szansę przyciągnąć uwagę mediów i zainteresować mieszkańców. Katowice to miasto sprzyjające rozmowom o ekologii, również ze względu na swoją przemysłową historię, która nas zobowiązuje do szczególnej troski o środowisko. Organizatorzy akcji podejmują ważny społecznie temat. Edukacja ekologiczna, długofalowe działania i kształtowanie odpowiednich postaw stanowią szansę dla środowiska" - mówi Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic.

Program wydarzenia w godz. 9.00 – 16.00:

·        godz. 9.00 – 11.00 – gra miejska – z udziałem uczniów zaproszonych szkół, której celem jest zainteresowanie młodych ludzi historią i obecnym stanem rzeki Rawy w Katowicach oraz zasadami racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych.

·        godz. 11.30 – konferencja prasowa w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

·        godz. 12.00 – happening „Kolejka po wodę” i badanie jakości wód Rawy w pobliżu mostu nad Rawą przy Uniwersytecie Śląskim (wzdłuż ul. Bankowej) – z udziałem uczniów, zaproszonych gości i widzów, którzy zechcą przyłączyć się do wydarzenia. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na niedobory wody na południu Polski i na problem zanieczyszczenia rzek (wody Rawy są pozaklasowe). Po zbadaniu wód Rawy wyniki zostaną zapisane na interaktywnej mapie Polski na www.zaadoptujrzeke.pl

·        ok. 12.45 – ustawienie ubranych na niebiesko uczestników w kształt kropli wody – na znak solidarności z ludźmi cierpiącymi z powodu niedoborów wody na całym świecie. W centrum „kropli” znajdzie się skarbonka, do której zbierane są datki na budowę studni w Afryce.

·        godz. 14.00 – „Co w wodzie piszczy? Dlaczego musimy badać środowisko wodne?” -
wykład dr. Andrzeja Woźnicy (Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9)

·        godz. 16.00 - „Rzeki Maharasztry – od Faktor M do Faktor Rz” – prelekcja  indyjskiego aktora i wykładowcy Mandara Purandare (Aula Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Bankowa 9)

·        wystawa „Ryby mają głos!”  w  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, czynna  20 -21.03 (hol przy kawiarni) - porusza problem przełowienia ryb w morzach i oceanach ilustrowany fotografiami belgijskiego artysty Dosa Winkela

·        stoisko informacyjne Klubu Gaja – czynne podczas wydarzenia; z broszurami i plakatami programu Zaadoptuj rzekę

Wydarzenie organizowane jest przy współpracy: Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego i Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.   Partnerem strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego

***

W latach 2005 – 2012 dzięki programowi Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę, w Polsce zaadoptowano 551 rzek i akwenów w 917 miejscach. Inicjatywy dla rzek podjęło ponad 80 000 osób. Proponujemy społecznościom lokalnym w całej Polsce, aby otaczały opieką czyli „adoptowały” rzeki, potoki, stawy, jeziora i źródła w swojej okolicy. Zaśmiecone, brudne akweny to realne problemy ekologiczne. Podjęcie się ich adopcji (otoczenie opieką) jest rzeczywistym działaniem na rzecz środowiska. Sprzątanie zaśmieconych brzegów zbiorników, monitorowanie jakości ich wód,  obserwacja roślin i zwierząt wokół nich, podejmowanie na ich rzecz partnerskiej współpracy to skuteczne inicjatywy realizowane od 8 lat w blisko tysiącu  miejscach w całym kraju. Program Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę zdobył nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej (2008 r.).

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl