Zwalczanie rdestowca tematem lekcji przyrodniczej

2016-05-16 12:34

W dniu 6 maja 2016 roku odbyły się warsztaty z młodzieżą z klasy 6 SP w Bystrej w gminie Wilkowice. Celem warsztatów była popularyzacja projektu dotyczącego zwalczania rdestowca ostrokończystego w Lasku Wilkowickim oraz przyrodniczej ścieżki dydaktycznej wyznaczonej i opisanej w ramach projektu Zaadoptuj rzekę. Warsztaty poprowadzili: Jarosław Kasprzyk z Klubu Gaja oraz Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego.

W trakcie warsztatów omówiono strukturę i skład florystyczny łęgu, boru oraz lasu brzozowo-topolowego wykształcającego się na gruntach porolnych. Zwrócono uwagę na skład florystyczny runa w płatach pozbawionych rdestowca oraz w silnie zubożonych płatach z udziałem tego gatunku. Zaprezentowano m. in. gatunki rzadkie i chronione takie jak: liczydło górskie, ciemiężyca zielona, pióropusznik strusi, kopytnik pospolity, żywiec cebulkowy, szczególnie narażone na inwazję rdestowca. W trakcie warsztatów młodzież aktywnie uczestniczyła w usuwaniu redstowca poprzez jego wyrywanie i układanie w pryzmy.

6 maja uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Bystrej uczestniczyli w niecodziennym spacerze po Lasku Wilkowickim. Pod okiem Zbigniewa Wilczka prof. Uniwersytetu Śląskiego i Jarosława Kasprzyka z Klubu Gaja odkrywali na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej  niezwykły las łęgowy. Uczniowie poznali historię miejsca w którym położony jest las, zdobyli wiedzę o występujących tam gatunkach roślin i zwierząt. Wszyscy uczestniczyli w likwidacji ekspansywnego  rdestowca ostrokończystego, który wdziera się na nasze tereny eliminując lokalną roślinność. Każdy mógł spróbować jak smakuje szczawik zajęczy. – powiedział Wojciech Loranc nauczyciel z SP Bystrej.

Młodzież zwróciła uwagę na zaśmiecenie Lasku Wilkowickiego świadczące o niskiej świadomości ekologicznej lokalnej społeczności. W części podsumowującej zajęć omówiono prawne możliwości ochrony Lasku Wilkowickiego w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz planowane czynności związane z udostępnieniem walorów przyrodniczych tego terenu dla turystów i mieszkańców gminy Wilkowice. Budowa kamiennego przejścia na potoku Mesznianka I oraz drewnianego podestu służącego do obserwacji płazów oraz innych zwierząt i roślin występujących w trudno dostępnym aktualnie płacie olesu zlokalizowanym sąsiedztwie żółtego szlaku turystycznego to priorytety do wykonania. – podsumował dr. hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek.

Zwalczanie rdestowca ostrokończystego nad Mesznianką jest jednym z działań inicjatywy obywatelskiej „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim” realizowanej w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Jest to jedna z 23. lokalnych inicjatyw obywatelskich na terenie całej Polski w ramach projektu „Zaadoptuj rzekę” sfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest realizowany wspólnie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na terenie 34 gmin w 14 województwach.

Fot. Klub Gaja.

 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl