CZYSTA WODA DLA RZEK

2013-03-21 19:20

Rozpoczęła się 9. edycja programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja - Zaadoptuj rzekę. Ogólnopolską inaugurację programu w Katowicach połączono z happeningiem Kolejka po wodę. W centrum miasta, nad rzeką Rawą uznawaną za kanał ze względu na degradację przyrodniczą, 21 marca w kolejce po wodę stanęło około 200 osób.

Wodą z beczkowozu, który specjalnie podstawiono na to wydarzenie, dzielono się nie tylko między sobą, ale podzielono się także z Rawą. Tym symbolicznym gestem, wylania czystej wody z trzymanych w rękach kubeczków do rzeki, pokazaliśmy, że ta rzeka, tak jak wiele innych w Polsce, wymaga opieki i zaangażowania wszystkich obywateli na rzecz poprawy jej stanu. To jest możliwe jeśli przestaniemy myśleć o niej jak o ścieku – przekonywał Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Program Klubu Gaja - Zaadoptuj rzekę - zachęca Polaków do rozwiązywania realnych problemów ekologicznych w ich najbliższym otoczeniu, do lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony wód poprzez szeroko pojmowaną opiekę nad rzekami i innymi akwenami oraz do odkrywania ich dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i społecznego.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody  zainicjowany przez ONZ, aby zwrócić uwagę społeczną na ponad miliard ludzi na świecie cierpiących z powodu braku dostępu do wody pitnej. Woda nie zna granic, jej ochrona i racjonalne użytkowanie jest sprawą każdego człowieka. Tworzenie kultury oszczędzania wody, ochrona fauny i flory wokół zbiorników, podejmowanie szerokiej współpraca na rzecz ochrony wód  to niektóre z założeń programu Zaadoptuj rzekę Klubu Gaja skierowanego do placówek oświatowych, samorządów, instytucji, firm, organizacji społecznych i obywateli.

W inauguracji programu w Katowicach w dniu 21 marca wzięło udział ok. 200 osób. Uczestnicy happeningu Kolejka po wodę mieli okazję porównać wodę z rzeki z wodą z beczkowozu. Specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego dokonali podstawowych pomiarów wody w Rawie. Jej podwyższona temperatura i wyższe pH pokazały, że rzeka jest zanieczyszczona. Wyniki zostaną wprowadzone na interaktywną mapę Polski na nowej stronie programu Zaadoptuj rzekę – www.zaadoptujrzeke.pl. Mapę przygotowano dla uczestników programu z całej Polski, którzy będą na niej zaznaczać podejmowane przez siebie działania i wyniki pomiarów wód rzek, jezior, strumieni, potoków i innych akwenów, które zdecydują się objąć opieką, a więc zaadoptować.

Uczestnicy happeningu w Katowicach zaopatrzeni w niebieskie kartki, elementy ubioru i parasole wzięli również udział w pamiątkowym zdjęciu ustawiając się w kształt kropli wody, sfotografowanej z góry.

Happening poprzedziła konferencja prasowa i gra miejska dla kilkudziesięciu uczniów. Zwycięzca – drużyna z Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach, otrzymała nagrody ufundowane przez: Urząd Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski, Fundację PKO Banku Polskiego, Katowickie Wodociągi S.A., Instytucję Kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” oraz Klub Gaja.

Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Katowic, Marcin Krupa podkreślił, że miasto jest zainteresowane stworzeniem bulwarów spacerowych wokół Rawy, której stan jest dziś lepszy niż w przeszłości. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli także: Urszula Kontowska – prezes Fundacji PKO Banku Polskiego, partnera strategicznego programu Zaadoptuj rzekę; dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny - prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego i Andrzej Gut – prezes Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.

Inaugurację 9. edycji programu Zaadoptuj rzekę zorganizowano przy współpracy: Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego i Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.  Partnerem strategicznym programu Zaadoptuj rzekę jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

 

 

 

***

W latach 2005 – 2012 dzięki programowi Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę, w Polsce zaadoptowano 551 rzek i akwenów w 917 miejscach. Inicjatywy dla rzek podjęło ponad 80 000 osób. Proponujemy społecznościom lokalnym w całej Polsce, aby otaczały opieką czyli „adoptowały” rzeki, potoki, stawy, jeziora i źródła w swojej okolicy. Zaśmiecone, brudne akweny to realne problemy ekologiczne. Podjęcie się ich adopcji (otoczenie opieką) jest rzeczywistym działaniem na rzecz środowiska. Sprzątanie zaśmieconych brzegów zbiorników, monitorowanie jakości ich wód,  obserwacja roślin i zwierząt wokół nich, podejmowanie na ich rzecz partnerskiej współpracy to skuteczne inicjatywy realizowane od 8 lat w blisko tysiącu  miejscach w całym kraju. Program Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę zdobył nominację do tytułu The Best Practice – najlepszego programu środowiskowego w Unii Europejskiej (2008 r.).

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl