Szczegóły Konkursu Polish Junior Water Prize!

2014-01-14 14:47

Klub Gaja zaprasza do Konkursu Polish Junior Water Prize.

Wszystkich chętnych (osoby oraz grupy) zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu, które znajdują się w regulaminie.

Celem Konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do odkrywania znaczenia wody, zwrócenia uwagi na konieczność jej racjonalnego wykorzystywania oraz zaangażowanie w zagadnienia związane z wodą. Konkurs ma się przyczynić do podniesienia zaangażowania młodych osób w poprawę środowiska wodnego, tak w perspektywie lokalnej jak i globalnej.

Prace mogą dotyczyć różnych dziedzin życia, które wiążą się z użytkowaniem wody – od nauki po sport, zdrowie, sztukę i inne.

Uczestnikami Konkursu mogą być maksymalnie trzyosobowe grupy młodzieży szkolnej od 15 do 20 lat (nie studenci). Laureat etapu krajowego uczestniczyć będzie w międzynarodowym finale konkursu The Stockholm Junior Water Prize w Sztokholmie podczas Światowego Tygodnia Wody (World Water Week) by tam zmierzyć się z finalistami innych krajów (sierpień/wrzesień 2014).
Koszty wyjazdu i pobytu w Sztokholmie pokrywają organizatorzy konkursu.

Termin przyjmowania prac mija 5 maja 2014 roku. Na zwycięzcę konkursu – pod patronatem szwedzkiej księżniczki Wiktorii - czeka 5 000 dolarów.


 

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl