Szlak Zimorodka - kolejny szlak turystyczny w Rzeczpospolitej Ptasiej otwarty

2016-05-23 11:07

Inicjatywa obywatelska „Szlak kajakowy w Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku” to jedna z 23 lokalnych inicjatyw obywatelskich jakie realizowane są w projekcie „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja. Spływy kajakowe, tworzenie miejsc wypoczynku, ścieżki dydaktyczne to działania, które łączą ochronę przyrody, edukację ekologiczną i akcje obywatelskie, działania lokalnych społeczności.

Spływy kajakowe Postomią z Lemierzyc do Stacji Pomp w Słońsku cieszą się coraz większą popularnością wśród turystów odwiedzających Ujście Warty. Dla Henryka Radowskiego i Jacka Engla z Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” stało się to motywacją do wyznaczenia nowego szlaku turystycznego gminie Słońsk. Tę obywatelską inicjatywę poparli Wójt Gminy Słońsk Pan Janusz Krzyśków i Dyrektor Gorzowskiego Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pan Paweł Rębasz. Dzięki Klub Gaja i wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inicjatywa ze Słońska znalazła się wśród 23 lokalnych inicjatyw obywatelskich składających się na projekt Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”.

Uzyskane środki pozwoliły nam na oznakowanie szlaku, zbudowanie 2 pomostów i postawienie 2 tablic informacyjnych. Na początku szlaku - przy moście w Lemierzycach i na końcu – przy pompowni w Słońsku zamontowaliśmy zakupione pomosty pływające. Dzięki nim wodniacy bezpiecznie będą mogli wsiadać i wysiadać z kajaków. W sąsiedztwie pomostów stanęły dwie śliczne tablice informacyjne, zaprojektowane przez Beatę Tarnawę z Klubu Gaja. Z nich turyści dowiadują się o występujących na szlaku chronionych gatunkach roślin i zwierząt. To ważna informacja, bo często na końcu spływu widzimy w kajakach zerwane kwiaty chronionych roślin – grążeli żółtych i grzybieni białych, tzw. lilii wodnych - mówi Jacek Engel z Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”.

Dwie drewniane kładki przy rzece ułatwiają kajakarzom wyjście do lasu na Szlak Dzięcioła i do miejsca, gdzie można rozpalić ognisko. Sześć tabliczek informacyjnych i strzałek kierunkowych pozwala zorientować się w terenie i dotrzeć do celu. Pięć nowych humorystycznych tabliczek zachęca turystów do zachowania czystości i zniechęca do śmiecenia.

Oficjalne otwarcie szlaku nastąpiło w pogodną niedzielę 22 maja. Spływ połączony ze sprzątaniem Szlaku Zimorodka zorganizowany przez Kostrzyński Klub Sportów Wodnych i Biuro Turystyki Przyrodniczej „Dudek” w Słońsku zgromadził prawie 40 kajakarzy. Zaopatrzeni przez organizatorów w worki spłynęli z Lemierzyc do Słońska wyławiając po drodze śmieci z wody i zbierając je z brzegu. Poza szklanymi i plastikowymi butelkami w kolekcji znalazły się m.in. stara opona i stół – skomentował Henryk Radowski z Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”.

Cały zbiór śmieci wylądował w słońskim PSZOK. Na mecie – przy Stacji Pomp w Słońsku - uczestnicy spływu mogli się posilić przy ognisku. W otwarciu szlaku uczestniczyli wodniacy z Kostrzyna, turyści z innych rejonów Polski, mieszkańcy naszej gminy, w tym członkowie Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” i członkowie słońskich kół wędkarskich, a także reprezentanci Klubu Gaja, z prezesem Jackiem Bożkiem na czele.

Inicjatywa obywatelska „Szlak kajakowy w Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku” realizowana jest przez mieszkańców Słońska przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę”. Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl