Woda na zdrowie

2013-04-05 21:42

Siódmego kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji warto przypomnieć, że zasadniczy wpływ na nasze zdrowie ma środowisko, w którym żyjemy, a szczególnie woda, bez której życie jest niemożliwe. Ochrona wód powierzchniowych, które stanowią główne źródło wody wykorzystywanej przez człowieka, to jeden z celów programu Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę.

Z powodu spożywania brudnej wody (, która m.in. wywołuje biegunkę, wirusowe zapalenie wątroby typu A, dur brzuszny) co tydzień na świecie umiera 30 tys. osób. Najgorsza sytuacja panuje w Afryce, ale ograniczony dostęp do wody pitnej to także problem Europy. 16 procent mieszkańców Unii Europejskiej, czyli 140 mln osób, nie ma bieżącej wody, a 5 procent mieszkańców Unii w ogóle nie ma dostępu do wody pitnej.

Lata 2005 – 2015 to Międzynarodowa Dekada „Woda dla życia” ustanowiona przez ONZ ze względu na potrzebę skutecznej reakcji całego świata na problemy związane z brakiem lub złą jakością wody. Dzięki temu w Europie pojawiły się liczne przedsięwzięcia, których celem jest ochrona wód powierzchniowych, racjonalna gospodarka wodna czy oszczędzanie wody. Program Klubu Gaja – Zaadoptuj rzekę jest przykładem budowania społecznego lokalnego zaangażowania na rzecz czystości wód w najbliższym otoczeniu, poprzez realne działania, takie jak obserwacja i poznawanie fauny i flory rzek i innych akwenów; sprzątanie brzegów, monitorowanie jakości wód, zgłaszanie i opisywanie działań podejmowanych na interaktywnej mapie Polski – nowoczesnej platformie informacyjnej programu.

Zachęcamy do udziału w różnych formach programu Zaadoptuj rzekę:
lokalnych inicjatywach na rzecz rzek i akwenów w najbliższym otoczeniu
konkursach
wydarzeniu BIG JUMP – 14 lipca 2013 o godz. 15.00
poprzez wsparcie dla programu Zaadoptuj rzekę kartą „Dobro procentuje”

Dla placówek oświatowych, samorządów, instytucji, organizacji społecznych i osób indywidualnych Klub Gaja ogłosił konkurs Zaadoptuj rzekę na najlepsze działania w ramach programu Zaadoptuj rzekę 2013 oraz konkurs Rzeka Roku na najciekawsze i najpiękniejsze miejsca nad polskimi rzekami, ważne ze względu na doświadczenia i historie osobiste bądź całych społeczności.

BIG JUMP 2013 gdy 14 lipca o godz. 15.00 ludzie w całej Europie, także w Polsce, symbolicznie połączą się ze swoimi rzekami, aby w ten sposób solidarnie poprzeć potrzebę wprowadzenia Ramowej Dyrektywy Wodnej, zgodnie z którą do 2015 r. we wszystkich krajach wody powierzchniowe powinny uzyskać dobry stan chemiczny i ekologiczny.

Konkurs Polish Junior Water Prize dla uczniów w wieku 15 – 20 lat zainteresowanych stworzeniem praktycznych rozwiązań związanych z ochroną wód w takich dziedzinach jak:  nauki przyrodnicze, badania społeczne, sport, zdrowie, sztuka, muzyka, teatr. Nagrodą jest udział w eliminacjach międzynarodowych podczas Światowego Tygodnia Wody w Sztokholmie.

Karta Inteligo Visa payWave „Dobro procentuje” PKO Banku Polskiego - to karta, która pomaga! Inteligo przekazuje część swoich dochodów z transakcji bezgotówkowych na wybraną przez użytkownika inicjatywę charytatywną. Wybierając obszar EKOLOGIA wspierasz program Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę i pomagasz chronić polskie rzeki!

Klub Gaja chroni przyrodę i zwierzęta dzięki wsparciu darczyńców. Pamiętaj o przekazaniu 1% podatku na  Klub Gaja - KRS 0000120069. Ratujemy przyrodę z Tobą i dla Ciebie!

Program Zaadoptuj rzekę został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Partner strategiczny: Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny: Uniwersytet Gdański, Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu. Patronaty: Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej.

Newsletter

Karta zgłoszenia do programu

Partnerzy merytoryczni: Uniwersytet Gdański oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu.

Strona główna

Kliknij tutaj, by przejść do strony głównej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

KRS: 0000120069

Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

Copyright © 2013 KlubGaja.pl