Tanew


Tanew

Zagóra 14 22-672 Susiec

Badania wody

Brak badań

Działania

Działanie 2014-06-13 Ilość uczestników: 30

Proekologiczna akcja "Tanew Nasza Rzeka"

W I połowie czerwca już od 5 lat odbywa się proekologiczna akcja "Tanew nasza rzeka". 
Nasza rzeka” akcja oprócz założeń proekologicznychl i krajoznawczych łączy ludzi ze 
szkół dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. 
To przedsięwzięcie może œwiadczyć o tym, że rzeka łączy, a granica nie dzieli. 
Inicjatorami akcji proekologicznej są uczniowie Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Jarosławiu  i nauczyciele,  którzy pokochali Roztocze". Głównym pomysłodawcą jest ś.p. Zdzisław Lew.
 Po całym upalnym dniu pracy wieczorem wszyscy gromadzą się wokół jednego ogniska,
 by wymienić swoje spostrzeżenia, poœpiewać oraz zapoznać się z historią terenu.
Szukamy innowacyjnych rozwiązań i nawet koryto rzeki oczyszczono podczas spływu kajakowego do mostu w 
miejscowoœci Rebizanty koło Suœca.

Otrzymujemy wielkie wsparcie od lokalnych samorządów: głównie Gmina Susiec oraz Nadleśnictwo Józefów.
Szczegóły