rzeka Ruda w Rybniku

Rzeka Ruda jest ważnym dopływem Odry, przepływa m.in. przez Rybnik. 27 maja 2015r uczniowie Gimnazjum nr 6 w Rybniku wzięli udział w zajęciach terenowych nad rzeką Rudą. Uczniowie sprzątali brzegi Rudy na odcinku od ulicy Gliwickiej do miejsca, w którym do Rudy dopływa rzeka Nacyna. Gimnazjaliści zorganizowali także happening „Kolejka po wodę”, polegający na ustawianiu kolejki osób oczekujących na zaczerpnięcie wody z rzeki. W ten sposób zwrócili uwagę na niedobór wody w Polsce i konieczność jej oszczędzania, a także na fakt, że stan polskich rzek odbiega od standardów unijnych. Najważniejszą częścią zajęć terenowych było badanie wody pobranej z koryta rzeki. Uczniowie zmierzyli temperaturę wody, określili jej barwę i mętność, a następnie korzystając ze specjalnego zestawu do badania wody wyznaczyli m.in. odczyn pH oraz zawartość azotynów, amoniaku, żelaza oraz fosforanów. Stan wody w rzece Rudzie został określony na podstawie organizmów wskaźnikowych czyli bioindykatorów wody. W wodzie występowały takie organizmy wskaźnikowe jak: kiełż zdrojowy, pijawki, ochotka, co oznacza, że jest to rzeka średnio zanieczyszczona.


Program

Zaadoptuj rzekę

Badania wody

Badanie wody 2015-12-31
Ocena
Odpowiednia

pH Poniżej 5,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1


Działania

Brak działań