Potok Krężelka

Potok Krężelka ma długość 6,6 m i należy do zlewiska Morza Czarnego.


Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce

Zapasieki 43-476 Jaworzynka

Badania wody

Badanie wody 2013-05-23
Ocena
Dobra

pH 6,0 - 6,5
Poziom zawartości azotanów (mg/l) 0 - 1,5
Zawartości substancji stałych (mg/l) - Brak badania
Poziomu fosforu całkowitego (mg/l) 0 - 1


Działania

Działanie 2013-05-23 Ilość uczestników: 14

Badania jakości wody